Eğitim Dünyası

Virüsler ve Bakteriler Hakkında Detaylı Bilgi

Işık mikroskobuyla görülemeyecek kadar küçüktürler. Sadece elektron mikroskobuyla görülebilirler. Hücre değildirler: Çekirdek, organel ve sitoplazmaları yoktur. Zorunlu hücre içi parazitlerdir. Yalnız canlı bir hücre içinde çoğalabilirler. Virüsler canlılar ve cansızlar arasında sınırda değerlendirilir

TANIMI:  Virüsler – insan, hayvan ve bitkilerde – hastalık yapabilen; canlı içine girdiklerinde canlılık özelliği gösteren makromoleküllerdir .

TARİHÇESİ: Pasteur (19.yy) kuduz hayvan salyasını filtreden geçirip, ilk kuduz aşısını yapmıştır.Raus (20.yy’ ın başı) tavuklarda Raus Sarkom Virüsünü (RSV) bulmuştur.Tütün bitkisinde tütün mozaik hastalığının filtratlarla taşındığı saptanmış, bu filtreden geçen ajana “zehir” anlamında VİRÜS denmiştir.

Millipore filtrasyon ünitesi: Virüsler bakteriyolojide kullanılan filtrelerden küçük olmaları nedeniyle geçebilirler.  Bakteriler ve diğer mikroorganizmalar ise, büyük olmaları nedeniyle bu filtrelerden geçemezler.

Genel Özellikleri: Tam bir virüs partikülüne virion adı verilir. Genomik Yapıdadırlar. Kapsid ve zarf denilen yapıları mevcuttur.Virüsler çok küçük olmalarına, ilk bakışta basit bir yapı içeriyormuş gibi görünmelerine rağmen, ayrıntılı şekilde incelendiklerinde çok iyi bir morfolojik organizasyona sahip oldukları görülmektedir.  KAPSİD adı verilen protein kılıfları içerisinde asidik kalıtım molekülünü içerir. Viral genomu çevreleyen, protein yapısında kılıfa kapsid adı verilir. Protein kılıfları içerisinde asidik kalıtım molekülünü içerir. Kapsidi oluşturan her bir yapısal üniteye, yani yapıtaşlarına kapsomer adı verilir. Bu kapsomerler farklı virüslerde farklı şekilde dizilmiş olup, bu dizilimler virüslerin simetrik yapılarını oluştururlar . Simetrik yapı  virüslere şeklini vermektedir.

İnfluenza Virüsü (Grip virüsü)

İlk kez MÖ 412’de Hipokrat tarafından tanımlanmıştır ve influenzaya benzer ilk pandemi 1580’de yaşanmıştır.  Orthomyxo viridea ailesinden bir RNA virüsüdür.  İnfluenza virüsünün A, B ve C olarak üç anatipi ve çok sayıda alt tipi vardır. İnfluenza A ve B insanlarda dolaşan türlerdir. İnfluenza virüsünün antijenik yapısını hemaglutinin (H1,2,3) ve nöraminidaz (N1,2) adlı yüzey proteinleri belirler.

Picorno Virüs (Polio Virüsü – Çocuk Felci)

Çocuk felci, poliomyelit (poliomyelitis) veya polio isimleri ile bilinen hastalık; poliovirus adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilir ve sinirler ve kaslar da dahil olmak üzere tüm vücudu etkileyebilir. Şiddetli hastalık durumunda sürekli felç veya ölüm meydana gelebilir. Polio bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık etkeni virüsün bulaşması hastalıklı kişiye doğrudan temasla, hastanın ağız ve burnundan çıkan sıvılarla veya hastalıklı kişinin virüs içeren dışkısı ile temasla olabilir. Virüs ağız veya burun yolu ile sağlam kişinin vücuduna girer, boğazda veya sindirim sisteminde yerleşerek çoğalır ve kan ve lenf (damarları) aracılığı ile vücuda yayılır. Hastalığın kuluçka süresi ortalama 7-14 gündür (5-35 gün arası)

Adeno Virüsler (Boğaz- ve Bağ Dokusu Yangısı)

Adenoviruslar ilk kez 1953’de insan adenoid hucre kültüründen den izole edildiği icin bu ismi almıştır. Lineer, cift sarmallı DNA genomu vardır. Zarfsızdır (70-90nm). Kapsidi ikosahedralKapsid penton ve hekzonlardan oluşan kapsomerleri icerir .

Bakteriofaj = Faj

Bakteri virüsleri olarak da bilinen bakteriyofajlar, bakterilerin zorunlu parazitleri olup, yalnızca canlı bakteri hücreleri içinde çoğalabilirler. Bakterilerle olan ilişkileri sonucunda çoğu zaman bakterilerin parçalanarak erimesine yol açarlar. Bakteriyofajlar genellikle belirli tür veya belirli tip bakterilere karşı özgül ilişki gösterirler. Yani bir bakteriyofaj tipi yalnızca kendisine uygun olan bakteri türünü enfekte edebilir.  Bunun yanında bir tür bakteri, birden çok bakterinin üremesi için konak vazifesi görebilir. Üzerinde en fazla çalışılan fajlar E.coli, B.subtilis ve Pseudomonas’lara ait fajlardır.

Tam Virus Partikülleri 

42 nm çapındadır. En dışta yüzey antijeni olan HBsAg kılıfı bulunur. HBsAg kılıfının altında HBcAg kor antijeni bulunur. En iç kısımda ise DNA’dan oluşan genomik yapı yer alır. İç kısımda internal örtülü antijen olan HBeAg yer alır. Virüse ait DNA polimeraz, protein kinaz enzimleri bulunur

Bakteriler, 17.yy.da mikroskobun keşfiyle birlikte Antony Van Lövenhuk tarafından bulunmuştur.
Prokaryot olduklarından zarla çevrili  çekirdek, mitokondri, kloroplast, endoplazmik retikulum, golgi gibi organelleri yoktur. Bakteriler bütün hayatsal olayların gerçekleştiği en basit canlılardır. Hepsi mikroskobik ve tek hücrelidirler . Büyüklükleri normal ökaryotik hücrelerin mitokondrileri kadardır. İnsan sağlığını yakından ilgilendirirler. Eşeysiz (aseksüel) olarak, yani bölünerek, çoğalırlar. Çift sarmallı DNA içerirler; ayrıca, halka şeklinde ve Plazmid  adı  verilen DNA molekülleri bulunur.  Fenotipleri direkt olarak Genotiplerini yansıtır. Kısa sürede büyük popülasyonlar elde edilebilir ® görülme sıklıkları çok düşük olan olaylar da incelenebilir.  Basit yapılı ve küçük olduklarından, çok geniş popülasyonları bir deney tüpünde bile üretilebilir

BAKTERİLERİN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR

  • – Tifo
  • – Şarbon
  • – Difteri
  • – Tüberküloz
  • – Tetanoz
  • – Zatürree
  • – Menenjit
  • – Kolera
  • – Cüzzam

Difteri, halk arasında kuşpalazı olarak da bilinen, corynebacterium diphteriae isimli mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve derideki yaralarda yerleşmesiyle ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık.  Şarbon, özellikle sığır, koyun, keçi, deve gibi ot yiyen hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalıktır. Antraks olarak da bilinen şarbon hastalığı ülkemizde çoban çıbanı ve karakabarcık gibi isimlerle anılmaktadır. Bazı bakterilerde hücre çeperinin dışında kapsül bulunur. Kapsül bakterinin dirençliliğini ve hastalık yapabilme (patojen olma) özelliğini artırır.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>