Eğitim Dünyası

Veterinerlik Anatomi Dersi Kalp Konu Anlatımı

memelilerin kalpleri

Cor (kalp), dolaşım sisteminin merkezidir. İçi boş kassel bir orgnandır.
Kalp göğüs boşluğunda, mediastinumun iki yaprağı arasında yer alır. Pericardium denilen bir torbanın içinde bulunur. Göğüs boşluğunun biraz solunda görülür. Genel olarak equidede yüreğin 2/5 i orta çizginin sağında, 3/5 i solunda, ruminant ve susta ise 5/7si solda 2/7si sağda bulunur.
Kalbin göğüs boşluğundaki konumu hayvan türlerli arasında farklılıklar gösterir. Ruminantlarda ve susta kalp dik bir pozisyondadır ve 3.- 5.kaburgalar arsında yer alır. Equidede kalp orta dik bir pozisyondadır ve 3.- 6. kaburgalar arasında bulunur. Carnivorlarda ise aşağı yukarı yatık bir pozisyondadır ve 3.- 7. kaburgalar arasında yer alır.
Kalp göğüs boşluğu içinde aorta ile columna vertebralise, truncus pulmonalis ile akciğerle, vena cava cranialis ile göğüs boşluğu girişine ( apertura thoracis cranialis), vena cava caudais ile diaframaya, equide ve ruminantlarda ise ligamentum sterno pericardiaca ile sternuma, sus ve carnivorlarda ile phrenicopericardiacum ile diaframaya bağlanır.
Kalbin Dış Yüzü
Kalbin dış yüzü parlak ve kaygandır. Bu parlaklık kalbin dış yüzünü örten epicardium veya lamina visceralisten ileri gelir. Kalbin geniş olan ve yukarıda yer alan tabanına basis cordis, altta bulunan tepe, uç kesiminede apex cordis denir.
Kalbin dış yüzünde az veya çok miktarda yağ ile dolu başlıca üç oluk görülür. Bu oluklar sulcus coronarius, sulcus interventricularis paraconalis ve sulcus interventricularis subsinosus dur.
Kalbin İç Yüzü
Dıştan bakıldığı zaman yüreğin bir bütün organ olduğu görülür. Oysa içten dikey bir bölmeyle iki yürek yarımına ayrılır. Yürek yarımlarında biri önde ve sağ tarafta bulunur. Sağ atriyum ve sağ ventriculustan oluşur, temiz kan barındırır. Diğer yürek yaımı arkada ve sol tarafta yer alır. Sol atriyum ve sol ventriculus tarfından oluşturulur. Kirli kan barındırır.
Yüreği içten iki yan yarıma ayıran dikey bölmenin iki atriyum arasındaki kesimine septum interatriyale, iki ventriculus arasındaki kesimine septum interventriculare denir.
Atriyum Sinistrum
Atriyum sinistrum yüreğin sol ve arka kesiminde ventriculus sinisterin üzerinde yer alır. Tavanına akciğerlerden gelen ve kalbe temiz kan taşıyan vena pulmonalisler açılır. Atriyum sinistrum ile ventriculus sinister arasında ostium atrioventriculare sinistrum denilen bir delik bulunur. Bu delikte iki küspisli bir kapak bulunur. ( valva bicüspidalis- valva mitralis)
Ventriculus Sinister
Ventriculus sinister, yüreğin solunda ve arka kesiminde yer alır. Aynı zamanda atrium sinistrumun altında bulunur. Sağ ventriculusa göre daha uzundur. Dış yüzü dışbükeydir. Boşluğu dardır. Boşluk apeks cordise kadar uzanır. Bu nedenle apeks cordis sadece sol ventriculusun duvarları tarafından oluşturulur.
Ventriculus sinister aortanın başlangıç deliği olan ostium aortayıda kapsar. Bu delik (ostium aorta), ostium atrioventriculare ile aynı doğrultuda ancak onun sağında yer alır. Deliğin ağzında valva aorta denilen bir kapak bulunur. Aortaya gönderilen kanın ventriculus sinistere geri dönmesini engelleyen bu kapak üç semilunar kapakçıktan oluşur.
Atrium Dekstrum
Atrium dekstrum yüreğin sağ ve ön kesiminde ventriculus deksterin üstünde yer alır. Gelişimini tamamlamış bir yürekte atriyum dekstrum asıl atriyum boşluğu ve sinus venorum cavorum diye iki kısım gösterir.
Atriyum dekstrumun tabanında kanın ventriculus dekstere geçmesini sağlayan bir delik ostium atrioventriculare dekstrum bulunur. Bu delikte valva tricuspidalis denen kapak bulunur.

Atrium Dekstrum
Ventriculus dekster yüreğin önünde ve sağ tarafında yer alır. Aynı zamanda atrium dekstrumun altında bulunur. İçindeki kanı akciğerlere gönderdiği için fazla bir kuvvete gerek duymaz.
Ventriculus dekster biri atriyum dekstrum ile bağlantısını sağlayan ostium atrioventriculare dekstrum diğeri truncus pulmonalisin başlangıç deliği olan ostium trunci pulmonalis olmak üzere iki delik bulundurur.
Kalbin Yapısı
Kalbin duvarları üç tabakadan oluşur. Üst üste sıralanan bu tabakalar dıştan içe doğru epicardium miyocardium ve endocardiumdur.
Epicardium: Kalbin en dış tabakasıdır.
Miyocardium: Ortada bulunan tabakadır. Kalp duvarının kas tabakasını yapar. Özelliklerine göre iskelet ve kalp kaslarına benzer ancak kal kası iplikleri yanal uzantılarla birbirine bağlanmıştır.
Kas sistemleri birbirlerinden ayrı olmasına rağmen bu iki sistem arasında fonksiyonel bir ilişki vardır. Bu ilişki özel bir yapıya sahip olan his huzmeleri tarafından sağlanır.
Endocardium: Miyocardiumdan sonra gelen en iç tabakadır. Kalbin iç yüzünün boşluklarını, boşluklardaki anatomik oluşumları tamamen döşeyen parlak, düz ve ince bir zardır.
Kalbin Oskültasyon Bölgeleri
Mitral kapak ve en iyi oskulte edildiği bölge: Mitral kapak ? valva mitralis veya valva biküspidalis ostium atrioventriculare sinistrumda bulunur.
Mitral kapak at ve sığırda göğüs kafesinin sol tarafında, dirsek ekleminin dorsalinde, 4. veya 5.interkostal aralıkta oskülte edilir. Köpekte göğüs kafesinin sol tarafında 5. interkostal aralıkta ve de kostokondral eklem bölgesinde; kedide ise yine göğüs kafesinin sol tarafında 5.-6. interkostal aralıkta, thoraksın sternuma yakın alt ¼ lük kısmında oskülte edilir.
Tricuspidal kapak ve en iyi oskulte edildiği bölge: tricuspidal kapak ventriculus dekster ile atriyum dekstrum arasındaki ilişkiyi sağlayan delikte bulunur.
Tricuspidal kapak at ve sığırda göğüs kafesinin sağ tarafında, dirsek bölgesi ile omuz bölgesinin orta kısmında 3. veya 4. interkostal aralıkta oskülte edilir. Aynı kapak ayrıca göğüs kafesinin sol tarafında, 2. interkostal aralıktan da oskülte edilir. Köpekte göğüs kafesinin sağ tarafından, kostokondral eklem bölgesi yanında 3. ve 5. interkostal aralıkta; kedide ise göğüs kafesinin sağ tarafından, 4. 5. interkostal aralıkta,mitral kapağın işitildiği bölgenin tam simetriği ( karşı tarafındaki) düzeyinde oskulte edilir.
Aort kapağı ve en iyi oskülte edildiği bölge: Aort kapağı; aortanın başlangıç deliğinde ( yani ostium aortada) bulunur. Üç adet semilunar kapakçıktan oluşmuştur. Aort kapağı at ve sığırda göğüs kafesinin sol tarafında, omuz bölgesinin hemen üzerinde, 4. interkostel aralıkta oskulte edilir. Köpekte göğüs kafesinin sol tarafından, kostokondral eklemin üzerinde ve 4. interkostal aralıktan; kedide yine göğüs kafesinin sol tarafından 2. ve 3. interkostal aralıkta oskulte edilir.
Pulmuner kapak ve en iyi oskulte edildiği bölge: Pulmoner kapak truncus pulmonalisin başlangıç deliğinde ( yani ostium trunci pulmonaliste ) bulunur.
Pulmoner kapak at ve sığırda göğüs kafesinin sol tarafında, aortik bölgenin ventralinde, omuz bölgesinin 4 ? 6 cm. aşağısında, 2. veya 3. interkostal aralıkta oskulte edilir. Köpekte göğüs kafesinin sol tarafından, 2. ? 4. interkostal aralıktan ve sternumun hemen üzerinden; kedide göğüs kafesinin sol tarafından 2. ve 3. interkostal aralıkta, thoraksın sternuma yakın 1/3 lük kısmından oskulte edilir.
Kalbin kısımları veterinerler için

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>