Eğitim Dünyası

Ven (Toplardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi

Toplardamar Yapısı

Ven (Toplardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi

Venler Kapasite ya da Depo damarlarıdır. Venöz sistem, kapiller yatağın sonundan, bir postkapiller venül ile başlar, bu yapısal olarak kesintisiz kapillere benzer, fakat lümeni daha geniştir. Kan hücrelerinin dokulara diyapedez denen bir mekanizmayla geçişinde tercih edilen bir yer olan postkapiller venüller, bazal lamina ve kollajen lifler ve fibroblastlardan oluşan adventisya ile desteklenen endotel hücre tüpleridir.

Venlerin Sınıflandırılması: Venler çaplarına göre üçe ayrılırlar; Küçük venler, Orta venler ve Büyük venler

Venlerde de arterlerde olduğu gibi üç tabaka ayırdedilir. Farklı olarak musküler ve elastik lifler iyi gelişmemiştir. Düz kas hücreleri hiç bulunmadığı ven örnekleri; Retina, Meninks, Plasenta ve Peniste.

Lenfatik dokularda endotel hücreleri daha yüksektir. Yüksek endotelli venüller, lenfositlerin lenfatik organlara yerleşme mekanizmasıyla ilişkilidir. Postkapiller venüller birleşerek muskuler venülleri, bunlar da birleşerek, giderek çapı genişleyen bir dizi ven oluşturan toplayıcı venülleri oluşturur. Venler, aynı büyüklükteki arterlerle kıyaslandıklarında, duvarları nispeten incedir. Venlerin yüksek kapasitesi duvarlarının genişleyebilmesine bağlanmaktadır (uyumlu damarlar) ve bu nedenle, kan içeriği venlerin hacmine göre nispeten fazladır. Lümendeki basıncın az miktarda artması, içerdiği kan hacminin büyük miktarda artması sonucunu doğurur.

Arterler gibi venler de tunikalardan (katmanlardan) oluşurlar. Ancak, tunika mediya, tunika adventisyadan genellikle açık bir biçimde ayırt edilemez. Lümen endotel ve altındaki bazal lamina ile çevrilidir. Ayrı bir iç elastik lamina görülmez. Muskuler tunika mediya daha incedir ve düz kas hücreleri daha düzensiz bir biçimde, yaklaşık olarak dairesel düzenlenirler. Uzunlamasına düzenlenme v.iliaca,v.brachiocephalica, v.cava superior ve inferior, v.porta ve v.renalis’te görülür.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>