Van Slyke Deneyi Nasıl Yapılır?

xga6gz Van Slyke Deneyi Nasıl Yapılır?

 

VAN SLYKE DENEYİ (Nitröz Asid Yöntemi)

Amaç: Deneyin amacı; amino asidlerin -NH2 grubunun verdiği bir tepkime olan nitröz asid yöntemi ile N2 gazı oluşumunun gözlenmesidir.

Materyal: NaN02 (Sodyum nitrit), Amino asid çözeltisi (glisin), Asetik asid (CH3COOH)

Metod: 1 ml sodyum nitrit, 1 ml asetik asitle karıştırılır ve üzerine 1 ml amino asit çözeltisi eklenir. Gaz (N2) çıkışı meydana gelir.

Sonuç ve tartışma: NaN02 ile CH3COOH’ın etkileşimi ile meydana gelen nitröz asidi (HONO), amino asitteki serbest – NH2 grubu ile tepkimeye girer ve azot gazı serbest hale geçerken amino asidin karşılığı olan hidroksi asid meydana gelir. Amino asitteki her bir amino grubu için 1 molekül N2 çıkışı olur.

Oda ısısında ve deney şartları altında amino asidlerdeki a-NH2 grubu 3-4 dakikada tepkime verirken, lizinin e amino grubunun verdiği tepkime yavaş olarak meydana gelir.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>