Üretelyal Karsinom Patolojisi

2 14 Üretelyal Karsinom Patolojisi

Yukarıdaki materyal Üretelyal Karsinoma ait patolojik bir böbrek parçasıdır.

Böbrek Tümörleri:

Bening tümör = Anjiyolipom (Anjiyomyolipomatozis + Tubereus sclerosis)

Çocuk Malign Tümörü = Wilms Tümörü

Erişkin Malign Tümörü = Böbrek Adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1)

Ürotelyal Tümör = Pelvis Renalis Tümörü (üretelyal karsinom)

 

65 Yaşındaki kadın hastanın; makroskobik olarak  10X4.5X4 cm boyutundaki sağ nefrektomi materyali ,kesit yüzünde orta hatta üst pole doğru gelişim göstermiş pelvise yakın yerleşimli 4.5X4X2.5 cm boyutlu düzgün sınırlı, kirli beyaz, kenarları hafif düzensizlik gösteren kolay parçalanır nitelikte tümoral kitle mevcuttur. Patolojik incelemeden sonra pelvis renaliste derece 3, papiller tipte Üretelyal Karsinom tanısı konmuştur. Daha sonra üreterektomi uygulanmıştır.

4 8 Üretelyal Karsinom Patolojisi

Yukarıdaki ve aşağıdaki resimler böbreğin Üretelyal Karsinomumna ait boyanarak hazırlanmış patoloji preparatlarının ışık mikroskopisi görünümüdür.

 

3 10 Üretelyal Karsinom Patolojisi

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>