Ülser Histolojisi Hakkında Bilgi

Mide Duvarı Ülser Histolojisi Hakkında Bilgi

Mide Duvarı

Ülser Histolojisi Hakkında Bilgi

I- TUNİKA MUKOZA

Epitel:  TEK KATLI SİLİNDİRİK (PRİZMATİK) EPİTEL olup yüzey mukus hücreleri ile kaplıdır. Mide Epiteli lamina propriaya doğru çöküntüler meydana getirir. Bunlara GASTRİK ÇUKURCUKLAR adı verilir. Bu gastrik çukurcuklara GASTRİK BEZLER yerleşmiştir.

MİDE BEZİ: Fundus-korpus bölgesinin mide bezleri mide sıvısının büyük ortaklarıdırlar. Yaklaşık 15 milyon mide bezi 3.5 milyon mide çukurcuğuna açılır.

Mide ve Duodenal epitelde H+ iyonlarının zararlı etkisine engel olan 3 lü preepiteliyal-epiteliyal-subepiteliyal defans mekanizmaları vardır.

MUKUS BARİYERİ

YÜZEY VE BOYUN Mukus Hücrelerince sürekli salgılanan; % 95 su ve % 5 musin içeren, koruyucu mide mukozası bariyeri oluşturarak mide mukozası yüzeyine bağlanan çözünmeyen bir jeldir.

Preepitalyal Defans: Mide ve Duodenal epitelde H+ iyonlarının epitel yüzeyi ile temasa geçmesine engel olan 3 lü katmanı mukus — su tabakası — bikarbonat tabakaları oluşturur. Pepsinin diffüzyonu mukus ile engellenirken; H+ bikarbonat iyonları(HCO3) tarafından su tabakası içerisinde nötralize edilir.

EPİTELYAL DEFANS

  1. 1. Yapısal Bariyer:
  2. A) Apikal hücre membranı
  3. B) Hücrelerarası bağlantı kompleksleri. (Z.Occludens)

2.Fonksiyonel Bariyer

A)Hücre içi ve hücre dışındaki tampon sistemleri (proteinler, HCO3, karbonik anhidraz enzimi)

B) H+ iyonunun hücre dışına atılmasını sağlayan iyon değiştirici sistemler (bazolateral membran Na+/H+ ve Na a bağımlı Cl-/HCO3 pompası)

C) Epitel Yenilenmesi

MUKOZAL KAN AKIMI; Mukoza için gerekli olan oksijen, HCO3 ve diğer maddelerin mukozaya ulaşmasını ve H+, CO2 ve diğer metabolik artıkların mukozadan uzaklaştırılmasını sağlar.

Epitelyal Defans 1024x477 Ülser Histolojisi Hakkında Bilgi

Epitelyal Defans

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>