Trakea (Soluk Borusu) Anatomisi Hakkında Bilgi

Trakea Trakea (Soluk Borusu) Anatomisi Hakkında Bilgi

Trakea

Trakea (Trake) Anatomisi Hakkında Bilgi

TRACHEA C6-T4(5): Solunum yolunun larynx’den sonra gelen kısmı olan trachea yaklaşık 10-12 cm, ön-arka çapı 1,5 cm ve eni ise 2 cm’dir. Trachea alt ucunda bronchus principalis dexter ve broncus principalis sinister olmak üzere iki dala ayrılır. Bu dalların oluşturduğu çatal bifurcatio tracheae’dır.

BRONCHUS PRINCIPALIS DEXTER

Bronchus lobalis superior dexter:   

 • Bronchus segmentalis apicalis BI,
 • Bronchus segmentalis posterior BII,
 • Bronchus segmentalis ve anterior BIII

Bronchus lobaris medius dexter:   

 • Bronchus segmentalis lateralis BIV,
 • Bronchus segmentalis medialis BV

Bronchus lobaris inferior dexter:

 • Bronchus segmentalis superior BV I,
 • Bronchus segmentalis basalis medialis VII,
 • Bronchus segmentalis basalis anterior BVIII,
 • Bronchus segmentalis basalis lateralis BXI,
 • Bronchus segmentalis basalis posterior BX

BRONCHUS PRINCIPALIS SINISTER

Bronchus lobaris superior sinister:

 • Bronchus segmentalis apicoposterior BI+II,
 • Bronchus segmentalis anterior BIII,
 • Bronchus lingularis superior BIV,
 • Bronchus lingularis inferior BV

Bronchus lobaris inferior sinister:  

 • Bronchus segmentalis superior BVI,
 • Bronchus segmentalis basalis medialis (cardiacus) BVII,
 • Bronchus segmentalis basalis anterior BVIII,
 • Bronchus segmentalis basalis lateralis BXI,
 • Bronchus segmentalis basalis posterior BX
   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>