Sağlık Köşesi

Toplum Beslenmesi Hakkında Bilgi

Çocuklarda Yetersiz Beslenme

Toplum Beslenmesi Hakkında Bilgi

Toplumda ne tür  beslenme bozukluklarıyla karşılaşıyoruz ?

  • Kısa boylu çocuklar
  • Gelişme geriliği olan çocuklar
  • Vitamin eksiklikleri
  • Mineral eksiklikleri
  • Obesite
  • Koroner Kalp ve damar hastalıkları

Yetersiz beslenme (Malnütrisyon)

Büyüme ve gelişme için gerekli olan protein , KH,yağ , vitamin ve minerallerin yeterince alınamamasına bağlı olarak gelişen ve şiddetine göre farklı dönemler gösteren bir beslenme bozukluğu hastalığıdır.

BODURLUK(Stunting):Yaşa göre boy= Kr. Beslenme bozukluğu (24 ay sonrası)

ZAYIFLIK,KAVRUKLUK(Wasted) Boya göre ağırlık= Akut yetersiz beslenme (12-24 ay)

DÜŞÜK KİLOLU(Underweight): Yaşa göre ağırlık= Hem akut hem Kr. Beslenme bozukluğu

Türkiye’de çocuklarda Yetersiz beslenme azalsa da 10 çocuktan biri bodurdurç Doğuda her beş çocuktan biri bodur ( iki kat fazla). Kardeşiyle arasındaki doğum aralığı 24 ay dan az olanlarda bodurluk daha fazladır. 6 aydan az emzirilenlerde bodurluk daha fazladır. Doğum ağırlığı küçük olanlarda bodurluk daha fazladır. Obez çocuk oranı ise %6 dır. Dünyada gelişmekte olan ülkelerde 3 çocuktan biri bodur ( Yaklaşık 182 milyon ). Batı Afrika’da 5 yaş altı çocuklarda malnütrisyon ¨2000’de   22 milyon ve ¨2005’de  24 milyon. 5 yaş altındaki 250 milyon çocukta  Vitamin A yetersizliği var. 1 milyon kişiden fazla insan iyot yetmezliğine bağlı hastalıklar için risk altındadır. 3.5 milyon kişi demir eksikliği ve anemiden etkilenmektedir.

Beslenme yetersizliklerinin topluma etkileri

  1. Bebek, çocuk ve anne ölümlerinde artış
  2. Öğrenme kapasitesinde azalma
  3. Düşük üretim kapasitesi

Pakistan’da yaşa göre kiloda ufak bir artış olduğunda çocukların okula devamları artmaktadır (erkekler için %2 kızlar için %10).A vitamini takviyesi 6 yaş altı çocuklardaki mortalite %23 azalmıştır. Dünya bankası : “vitamin ve mineral eksikliklerinin bir ülkeye getirdiği kayıp o ülkenin GSMHnın %5 i kadardır.(can kaybı ,sakatlıklar, üretkenlikte azalma)” Fazla gıda alımı obesite ve Enerji- yağ-kolesterol-tuzun fazla alımına bağlı hastalıklara sebep olur.

Amerika’da ilk 10 ölüm nedeni arasındaki 5 hastalık KKH, Kanser, İnme, Diabet ve ateroskleroz,bunlar tüm ölümlerin 3’te 1’ini oluşturuyor ( yılda 2 milyon ölüm). 32 Avrupa ülkesinde ölümlerin yarıdan fazlası, KKH, Serebrovasküler Hastalık ve sindirim sistemi ile ilgili hastalıklardır.

Kalp-damar hastalıkları;

¨Tüm ölümlerin ilk sırasında % 43.0

¨% 9.0’unun kolesterolü ( >250 mg/dL),

¨% 17.0’sinin trigliserit değerleri (>200 mg/dL)

¨ Yüksek olması istenen HDLdüzeyi ise düşüktür

(Mahley ve Bersot,1999; Mahley et al, 1995; Onatve ark 1992; Onat ve ark, 1996a; 1996b).

Hipertansiyon;

¨Prevalansı (>160/95 mgHg) %11.0-43.0

(Pekcan, 1998).

Bireysel Erişim; Toplumun sosyal yapısı, Hane geliri, Eğitim durumu, Sosyal güvenlik sistemi bireysel erişimi etkiler. SAğlık durumu yaş ve cinsiyetten etkilenir. Bireysel besin tercihi Gelenekler, Damak tadı, Tercihler ve Küreselleşme ile birlikte değişmektedir. Yaşam tarzı faktörleri; Kentleşme, Kadının değişen rolü yaşam tarzını etkiler.

Gıda Güvencesi (Food Security)

Her insanın sağlıklı yaşayabilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için her zaman yeterli ve dengeli gıdaya erişme hakkıdır. (Collins; Redmond, 1997). Gıda güvencesinin sağlanmasında 4 koşul belirlemiştir;

¨ yeterli gıda arzı sunma yada elde etme

¨ yıldan yıla, mevsimden mevsime arzda dalgalanma yada eksikliğin olmaması

¨erişilebilirlik yada satın alınabilirlik

¨kaliteli ve güvenli gıda.

1970’den bu yana dünya da gıda güvencesi ile ilgili neler değişti?

Gıda güvencesi olmayan kişi sayısı 959 milyondan ancak 780 milyona düştü. Gıda güvencesizlerin oranı %37’den %17’ye indirilebildi. Gelişim istenen oranda değil. En önemli düşüş Doğu ve Güneydoğu Asya’da, Güney Asya’da çok az bir düşüş ve Sahra altı Afrika’da iki kat artış oldu.

Gıda güvencesi, Gıdaya yapılan yatırımlar, Gıda İthalat, Gıdaların pazarlanması, Gıdaların fiatlandırılması, Çevre yönetimi gibi süreçlerden etkilenir.

Gıda Güvencesizliğine yol açan süreçleri etkileyen faktörler

1.Küreselleşmenin artışı, ticaretin gün geçtikçe liberalizasyonu

2.Hızlı teknolojik değişim

3.Doğal kaynakların azalması su yoksunluğunun artması

4.Acil ve sürekli devam eden sağlık ve beslenme ile ilgili krizler

5.Hızlı Kentleşme

6.Tarımda değişen yapı

7.Süregiden savaş ve çatışmalar

8.İklim değişiklikleri International Food Polciy Research Instıtute

Çocuklarda kronik yetersiz beslenmenin belirleyicileri

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>