Sağlık Köşesi

Toplu Yaşanılan Yerlede Sağlık Koşulları Sağlama

Fiziksel çevreyi makro düzeyde yaşadığımız coğrafi özellikler, hava koşulları ve iklimle belirlenir. Mikro düzeyde ise barındığımız yer, çalıştığımız ortamla belirlenir. Toplu yaşanılan yerlerde mikro düzeyde çevre öncelikle sağlığı etkiler. Toplu yaşanılan yerler: cezaevi, kışla, yurt, okul, bakımevleri, kreş, huzur evleri ve işyerleridir.

Toplu yaşanılan yerlerde karşılaştığımız etkenler:

*Biyolojik etmenler: mikroorganizmalar, parazitler

*Fiziksek etmenler: Barınma koşulları, iç ortamdaki iklim koşulları

*Kimyasal Etmenler: Pestisitler, sigara dumanı maruziyeti

*Psikolojik Etmenler: Stres, sosyal ağ

Toplu yaşanılan yerlerde özellikle kişilerin fiziksel çevresi sağlıklarını etkilemektedir. Fiziki çevrede barınma koşullarının sağlıklı olması önemlidir.  Mikro çevrede barınma ortamında yaşam alanlarının büyüklüğü kişi sayısına göre düzenlenmelidir. Aydınlanma, ısınma, havalandırma kadar önemli olan diğer fiziki koşullardır. Fizik çevredeki eksiklikler ve yetersizlikler, ortak yaşam alanını paylaşan kişilerin yaralanmasına ya da hastalanmasına neden olan riskli durumlara yol açabilir. Toplu yaşanılan yerlerde bulaşıcı hastalıklar en önemli sağlık riskidir. Temas yoluyla bulaşan hastalıklar, su ve gıdayla bulaşan bağırsak enfeksiyonları ve hava ile bulaşan hastalıklar ve parazit hastalıkları bu sınıftadırlar. Toplu yaşanılan ortamlarda iç ortam hava kirliği sonucu bulantı, baş ağrısı, göz rahatsızlığı ve sık solunum yolu enfeksiyonu ortaya çıkar. Kapalı ortamda sigara içilmesi yasal olarak yasaklanmıştır. Toplu yaşanılan ortamlarda engelliler için özel mekanlar düzenlenmelidir. Onların yaşamını kolaylaştıracak asansör, tuvalet, lavabo ve duş olanakları sağlanmalıdır. Toplu yaşanılan yerlerde besinlerin hazırlanması, saklanması ve sunulması güvenli ayrıca sağlıklı koşullarda olmalıdır. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde su ve besin sanitasyonu önceliklidir. Yeterli temiz içme ve kullanma suyu ve akar su sağlanmalıdır Tuvalet ve banyoların yeterli sayıda uygun yerlerde olması gerekir. Odalardaki yatak sayısı ve dolayısıyla kişi sayısı düzenlenmelidir. Yatak takımlarının temiz ve yeterli olması, odanın temizliği bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından önemlidir. Toplu yaşanılan yerlerde kazaların ortaya çıkmaması için yeterli güvenlik önlemi alınmalıdır. Katı atıkların toplanması ve haşere kontrolü önemli bir yer teşkil etmektedir.

Okullar çocukların toplu halde bulundukları yerdir. Başarılı bir eğitim için öğrencilerin sağlıklı olması temel koşuldur. Bu dönemdeki çocuklar sürekli büyüme ve gelişme içinde olduklarından risk altındadırlar. Okul döneminde verilen doğru sağlık bilgisi sağlıklı toplumların oluşturulmasında önemli olacaktır. Okul çağı riskleri: Alkol ve diğer ilaç alışkanlıkları, cinsel riskler, kazalar, fiziksel inaktivite, sigara ve sağlıksız beslenme alışkanlığı olarak sınıflandırılabilir. Okul sağlığı hizmetleri 4 bölümde incelenmektedir:

1-) Öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi

2-) Sağlık eğitimi

3-) Okulda çevre sağlığının değerlendirilmesi

4-) Okul sağlığı kayıt sistemi

Okul sağlığı ekibi: Hekim, hemşire, öğretmen, öğrenci velisi,psikolog veya sosyal çalışma uzmanından oluşmaktadır. Okul sağlığı hizmetlerinin kapsamı Sağlığı geliştirmek ve korumak, sağlığı değerlendirmek ve izlemek, sağlık eğitimi, çevre sağlığı, kayıtların tutulması, okula giriş muayeneleri, ilk yardım, Ruh sağlığı, beden eğitimi ve bulaşıcı hastalıklarla savaştan oluşmaktadır. Okulda sağlık eğitimi öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konularında olumlu davranışların kazandırılmasını amaçlar. Sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, hastalıklardan korunma, sporun yararları, sağlıklı giyinme, kazalardan korunma, ilk yardım ve çevre temizliği başlıca kazandırılması gereken hususlardır.  Sağlık bakanlığı bu kapsamda Beyaz bayrak projesi, ergenlerin sağlık bilincinin geliştirilmesi projesi, ergenlik dönemi değişim projesi, okul sağlığı projesi, ağız ve diş sağlığı eğitim projesi ve okul kantinleri düzenlemeleri gibi projeler yürütmektedir.

Yaşlılık döneminde vücut direnci düşmekte, sosyal, ekonomik ve bedensel nedenlerle sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadırlar. Değişik organ ve sistemlerde fonksiyon azalmaları olmaktadır. Hastalıklara direnç düşer. Tedaviye yanıt azalır ve ilaç kullanım sorunları ortaya çıkar. Bu durumlarda Geriatrik bakım gerekmektedir. Geriatrik bakım yaşlılık döneminde karşılaşılan hastalıkların teşhisi konulduktan ve tedavi yöntemi belirlendikten sonraki dönemde verilen, genellikle uzun süreli bakım hizmetidir.

Bunların dışında Cezaevlerinde kendini yaralama ve intihar olayları önemli bir risk teşkil eder. Bu durumlarda iş Dezmotoloji de denilen cezaevi hekimliğine düşmektedir. Cezaevi hekimi hastaları bir cezaevinde de olsa ilk görevi, ister ruhsal olsun ister bedensel bu kimselerin hastalıklarıyla ilgilenmektir. Cezaevinde barınma koşullarının sağlıklı olması için yapılan düzenlemelere örnek olarak Tuvalet, banyo ve duş olanakları en önemlileri arasındadır.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>