Sağlık Köşesi

Tiroid Hastalıkları Hakkında Bilgi

tiroid çalışma şeması

Tiroid Hastalıkları Hakkında Bilgi

Normal Tiroid: Embriyonik farinks invaginasyonuyla oluşur. Migrasyondaki kalıntılardan lingual tiroid ve tiroglossal kist oluşur. 20-25 gm, iki lateral lob ve bir istmustan oluşur. Damardan zengin stromada kübik epitelle döşeli folliküller ve arada ‘C’ hücreleri taradından oluşturulur.

Hipertiroidi: Primer; Graves hastalığı, Hiperfonksiyonel (‘toksik’) multinodüler guatr ve Hiperfonksiyonel (‘toksik’) adenomdur. Sekonder ise TSH salgılayan hipofiz adenomu şeklinde olur.

Hipotiroidi: Primer; Gelişimsel (tiroid disgenezi:PAX8, FOXE1, TSHR mutasyonu), Tiroid hormon rezistans sendromu (THRB mutasyonu), Cerrahi ablasyon, Hashimoto hastalığı, İyot eksikliği ve Konjenital biyosentetik defektler ile, Sekonder ise Pituiter ve hipotalamik defektler şeklinde görülür.

Graves Hastalığı: Endojen hipertiroidinin en sık nedenidir. Hipertiroidizm çeşididir. İnfiltratif oftalmopati ve İnfiltratif dermopati yapabilir. HLA-DR3 bireylerde, 20-40 yaş, 10K/1E şeklindedir. Aynı ailede ve idantik ikizlerde daha sıktır. TSH reseptör otoantijenine karşı oluşan otoantikorlar olayı tetikler: TSI, TGI, TBII. Morfolojik olarak;  Bez diffüz ve simetrik olarak büyür. Damarlanma artar. Follikül epiteli sayıca artar, kolumnar görünüm kazanır. Lenfosit kümelenmeleri görülür. Bez büyüklüğü ile hastalık şiddeti arasında paralellik yoktur.

Hashimoto Tiroiditi (Otoimmun tiroidit): Hipotiroidizmin en sık nedenidir. HLA- DR5 bireylerde daha sıktır. K/E 10/1, 45-65 y, şeklindedir. Diğer Oİ hastalık riski mevcuttur. MALT lenfoma ve PK’ a yatkınlık artar. Makroskopisi: Erken dönemde diffüz büyüme lastik kıvamı, kaba nodüller, Geç dönemde ise atrofi, fibrozis şeklindedir. Mikroskopisi: Tiroid follikül destruksiyonu, Hurthle hücreleri, germinal merkez oluşturan lenfoid hücre toplulukları, Fibröz varyantta Keloid benzeri kollojen ve Riedel tiroidite benzer yapılar görülür.

Tiroid solüter Nodül

Diğer Tiroiditler

Subakut Granulomatoz (De Quervain) Tiroidit:  Viral ÜSYE öyküsü olanlarda görülür.  40-50 yaş, 4K/1E şeklindedir. Sitotoksik T lenfositler görülür. Erken dönemde Mikroabse, Geç dönemde ise Granulom, fibrozis görülür.

Subakut Lenfositik (Ağrısız) Tiroidit: Hashimoto tiroiditi varyantıdır. Anti-TPO antikorları (+) bulunur.

Riedel Tiroiditi: Yaygın fibrozis gözlenir. Oİ etioloji mevcuttur.

Palpasyon Tiroiditi

Diffuz Nontoksik ve Multinodüler Guatr: Hormon sentezi eksikliği ve kompensatuar tiroid hiperplazisi görülür. Hiperplazi follikül hücrelerinin aşırı TSH yanıtına bağlı oluşur.

Endemik Guatr :Populasyonun %10’undan fazlasında tiroid büyümesidir.

Sporadik Guatr: Hormon gereksiniminin fazla olduğu durumlarda görülür.

Morfoloji: Diffüz genişleme ve multinodüler büyümedir. Follikül hücrelerinde sayıca artım gözlenir. Yeni küçük follikül oluşumu gözlenir. Geniş folliküller, Kanama, kalsifikasyon, fibrozis…

Tiroid Nodülü otopsilerde %4-12, palpasyonda %4-7 görülür. Soliter nodülün  malignite riski %1’dir. Adenom, nodüler guatr ve  Hashimoto tiroiditi en sık sebepleridir. İnce İğne Biyopsisi ile tanıya yaklaşım yapılır.

Folliküler adenom: Kapsüllü, Soliter bir yapoıya sahip olup Kapsül veya damar invazyonu yoktur. Çevre tiroid dokusunda bası bulguları görülür. Büyüme paterninin patoloji raporunda belirtilmesinin önemi yoktur.

 

Tiroid Folliküler karsinom

Tiroiddeki nodülün malign olma olasılığını arrtıran faktörler: Soliter, Solid, Genç hasta, Erkek hasta ve ‘Soğuk’ sintigrafidir.

Tiroid Karsinomları Sınıflaması  (WHO 2003)

**Papiller karsinom

**Folliküler karsinom

**Az diferansiye tiroid karsinomu

**İndiferansiye (Anaplastik) tiroid karsinomu

**İyi diferansiye tiroid karsinomu

**Malignite potansiyeli bilinmeyen iyi diferansiye tümör /foliküler tümör

Tiroid Karsinomları: Papiller Ca %75-85, Folliküler Ca %10-20, Medüller Ca %5 ve Anaplastik Ca %5 ten az şeklindedir.

Patogenez: Çevresel; İyonize Radyasyon, Daha önceki Tiroid Hastalığı ve Genetik; RET protoonkogen mutasyonları (Medüller Ca, Pap. Ca), t(2;3)(q13:p25) kromozomal translokasyon  (Folliküler Cap53 mutasyonları (Anaplastik Ca) şeklindedir.

Papiller Karsinom: Her yaşta, özellikle gençlerde, 3K/1E şeklindedir. Mikroskopik odak- 10cm çap, İnfiltratif nadiren kapsüllüdür. Berrak nukleuslu hücreler papiller yapıları döşer, Psammom cisimcikleri görülür. Yavaş büyür, Lokal invazyon yapar, Lenfatik yayım yapar, Her iki lob ve LN metastazı yapar, Hematojen metastaz ender ve Uygun tedavi ile iyi prognoz gösterir. Nükleer Özellikleri: İrerme, Elongasyon, Yığılma (overlapping), Berraklaşma, Nükleer membran düzensizliği, kalınlığı, Nükleer oluklanma (Groove) ve İntranükleer inklüzyonlar görülür. Papiller Karsinom Foliküler Varyant Tanı Kriterleri; Papiller karsinom nukleus özellikleri, Folliküler patern (Kapsül invazyonu şartı aranmaksızın) iledir.

Folliküler Karsinom: Her yaşta(orta yaş daha sık) görülür. Kadınlarda sıktır. Adenom gibi ya da infiltratif büyük kitle şeklindedir. Değişik büyüklükte follikül yapıları ve Follikül epiteline benzer hücreler gözlenir. Vasküler veya kapsül invazyonu ile tanı alır. Hematojen metastaz kemik ve akciğere olur.

Az diferansiye Karsinom: Anaplastik karsinom ile diferansiye karsinom arasındaki grubu oluşturur. Kadınlarda daha sık, 50 yaş ↑. Genellikle 3 cm üzerinde, kalın kapsüllüdür. Direkt invazyondan çok bölgesel LNM yapar.

Anaplastik karsinom: 50 Yaş üzeri kişilerde sıktır. Massif infiltratif büyüme görülür. Pleomorfik , iğsi, mitozu fazla hücreler gözlenir. Hızla hematojen yayım gösterir. 1 yıl içinde hasta ex olur.

Medüller Karsinom: ‘C’ hücrelerinden köken alır. %90 sporadik %10 aileseldir. MEN sendromlarına eşlik eder. Sert gri beyaz infiltratif kitle şeklindedir. Küçük poligonal ve iğsi hücreler stromada amiloid gözlenir.

Tiroid medüller karsinom

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>