Eğitim Dünyası

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Vize Örnek Sınav Soruları

Sorular:

1-) Bakterileri enfekte eden virüslere …… denir.

2-) Kandaki eritrositlerde bulunan demir-porfirin bileşiği olan …… ,  bileşik proteinler grubuna girer.

3-) Tüp bebek uygulamalarında, embriyonun bölünme evrelerini görüntülenmesinde kullanılan mikroskop, ……  mikroskopudur.

4-) Yangının 5 belirtisini latince yazınız.

5-) Vücudun ortasından geçerek vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzeleme …… adı verilir ve bu eksende …… hareketleri yapılır.

6-) Aşağıdaki elementlerin tıp/sağlık açısından ilişkili oldukları durumları uygun şekilde eşleştiriniz.

1- Civa                                                        a-) Anemi

2- Cis-platin                                              b-) Vitamin B12

3- Demir                                                     c-) Anti oksidan

4- flor                                                          d-) toksik etki

5- Kobalt                                                     e-) kemoterapi

6- Selenyum                                               f-) Diş çürümesi

7-) Aşağıdaki biyomoleküler yapılarda hangi bağlar bulunmaktadır, yazınız?

a-) Proteinlerin yapısında bir amino asidin karboksil ucu ile diğer bir aminoasidin amino ucu arasındaki bağ

b-) DNA yapısındaki iki DNA sarmalı arasında adenin-timin, guanin-sitozin bazları arasındaki bağ

c-) Tuzun yapısında bulunan sodyum ve klor elementleri arasındaki bağ

d-) Sistin aminoasidinin yapısındaki iki  sistein aminoasidi arasındaki bağ

😎 Günümüzde ışık mikroskopunda neden akromatik mercekler kullanılır?

9-)Ozmotik basınç nedir?

10-) Voltaj kapılı Na+ kanalları hücre membranı üzerindeki önemli proteinlerden biridir. Bitki kökenli toksin (Zehir) olan veratridin voltaj kapılı Na+ kanallarının üzerindeki regülatör bölgeye bağlanır. Bu bağlanma sonucu voltaj kapılı Na+ kanallarının konformasyonu değişir ve kanalın fonksiyonel bölgesi açılarak iyon geçişine izin verir. Tanımlanan bu süreç sırasında veratridin voltaj kapılı Na+ kanalında ne tip bir düzenlemeye neden olmuştur?

CEVAPLAR:

1-) Bakteriyofaj

2-) Hemoglobin

3-) İnterferenzkontrast

4-) 1- Dolor  2- Calor   3-Rubor    4-Tumor   5-Functio laese

5-)planum medianum,  planum sagittale

6-) 1-d 2-e 3-a 4-f 5-b 6-c

7-) a- peptit bağı   b- hidrojen bağı   c-iyonik bağ   d- S-S bağı veya disülfit bağı

😎 Akromatik mercekler beyaz ışığı renklerine ayırmadan geçirirler. Mikroskoplarda elde edilen görüntüde renk kaymasının engellenmesi için gereklidir. Böylece odaklanan nesnenin etrafında bulanık mavi veya kırmızı halkalar oluşmayacaktır.

9-) Çözücü maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcanmadan geçişini engellemek için uygulanması gereken basınçtır. Osmotik basınç, belirli bir hacim çözücü içinde çözünmüş madde moleküllerinin cinsi ile ilgili değil, sadece sayısıyla yani konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Bir çözelti ile saf haldeki çözgeni aralarında “çözüneni geçirmeyen fakat çözgeni geçiren” (yarı geçirgen) bir engelle ayrıldığında, saf çözgenin bulunduğu taraftan çözeltinin bulunduğu tarafa doğru çözgen geçişi olur. Bu geçişi önlemek için çözelti tarafına uygulanması gereken hidrostatik basınca çözeltinin ozmotik basıncı denir.

10-) Allosterik modülasyon

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>