Sağlık Köşesi

Tıp Dilinin Tarihçesi Hakkında Bilgi

Galen

Telkin veya büyü yerine gözlem ve deneyimlere dayanan modern tıp ve doğa biliminin kökleri antik yunan dönemlerine dayanır. Milattan önce 500 yılında doğa filozoflarından Hipokrat çevresindeki hekim okulunda ve milattan önce 323 yılında yaşamını yitiren doğa bilimci ve filozof Aristoteles  insanda ve doğada saptanan durumların tanımlanmasında önyargısız araştırmalar için belirleyici başlangıçlar yapmışlardır.

GALEN

Romalılarda da yunan tıbbı ve onun meslek dili ön plandaydı. Roma’da çalışan hekim Galen (Ölüm M.S. 200) 18. yüzyıla kadar Hipokrat ile beraber ünlü ve etkin bir hekim olan Galen, Bergama’dan gelmişti ve doğal olarak yunanca yazmaktaydı. Bu nedenle günümüzde de hastalıkların gözlem, sağaltım ve sınıflandırılmasına yönelik klinik meslek dili yunanca kökenlidir. Galen’e uzanan ortaçağdaki anatomi bilgisi büyük oranda hayvan diseksiyonlarına dayandığı için çok sayıda yanılgılar içermektedir. (Örneğin insan rektumu, hayvanlardakinden farklı olarak, düz bir seyir göstermemektedir.

VESAL

Temel bir reform ancak Andreas Vesal ve onun çağdaşları tarafından 1500’den sonra titiz çalışmalar sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu zaman içerisinde Batı Avrupa’daki manastır kültüründe ve rönesans döneminde bilim dili olarak latince kendini kabul ettirdiğinden, Vesal tarafından etkilenen anatomik nomenklatürde de doğal olarak latince gramer ve kavramlar kabul görmüştür. O zamandan beri tıbbi terminoloji Yunanca ve Latince olarak iki dilin etkisi altında olup çoğunlukla kombine kavramlar oluşmuştur.

Başka kültürlerin dili de tıbbi terminoloji üzerinde, özellikle ön planda oldukları alanlarda, etkili olmuştur. Ancak modern tıbbın dili günümüzde de Yunanca- Latince isimlere dayanmaktadır. Dilin tarihsel gelişimini bir yana bırakırsak, Yunanca ve Latince’nin kısa ve öz terminoloji için çok elverişli olduğunu görmekteyiz. Bu diller diğer sentetik yani birleştirici diller gibi ( Türkçe de bu gruptadır. ) birçok gramer bilgisini, cins, durum veya kişiye ait çeşitli kelime kombinasyonlarının bir tanımda toplanmasına olanak verir. Buna karşılık analitik yani çözümleyici dillerde ( İngilizce, Almanca gibi)  gramer olarak doğru bir tanımlama yapabilmek için çok sayıda kelimeye gereksinim vardır. Ayrıca sıklıkla ölü dil olarak adlandırılan eski Yunanca ve Latince’nin avantajı yapay kelime buluşları ile günümüzde zorunlu olarak ortaya çıkan anlam değişikliklerine kolaylıkla uyum sağlamasıdır. Bu durum özellikle klinik kavramların zaman içinde kullanılmaması durumunda önem taşımaktadır. Günümüzde bu eski bilim dilleri, uluslararası kabul görmekte ve anlaşılabilmektedir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>