Sağlık Köşesi

Tip 2 Diyabet ve Metabolik Sendrom

Diyabet Riski

Tip 2 Diyabet ve Metabolik Sendrom

Asemptomatik Kişilerde Diyabet Arama Kriterleri

 • ≥ 45 yaş herkes, 3 yılda bir tekrar
 • < 45 yaş, her yıl

–Obez ( ≥  27 kg/m2)

–1.derece akrabada diyabet varlığı

–Yüksek riskli etnik köken

–≥ 4.1 kg çocuk doğurma ve gestasyonel diyabet tanısı olanlar

–Hipertansiyon (≥  140/90 mmHg)

–HDL ≤ 35 mg/dl ve/veya TG ≥ 250 mg/dl

–IGT (Bozulmuş Glukoz Toleransı) veya IFG (Bozulmuş açlık glikozu) olanlar

–Şizofreni

–Polikistik Over Sendromu olanlar

Diabetes Mellitus Tanısı

 • Açlık Plazma Şekeri ≥ 126 mg/dl (2 kez)
 • Poliüri, Polidipsi, Zayıflama,Şişmanlama
 • Rastgele Plazma Şekeri ≥ 200 mg/dl
 • OGTT de 2.saat PŞ ≥ 200 mg/dl
 • A1c > 6.5

Dünyada 347 milyon kişi diyabet hastasıdır. 2004’te 3.4 milyon ölüm kan şekeri yüksekliğine bağlı olarak gelişti. Ölümlerin % 80 i düşük ve orta gelir grubu ülkelerdedir. 2008-2030 arasında ölümlerin 2/3 oranında artacağını tahmin etmekte.

Risk faktörleri, DSÖ 2012

 • Sağlıksız beslenme
 • Fiziksel aktivite azlığı
 • Aşırı kilo
 • Bu faktörler Önlenebilir ise; Diyabet de önlenebilir veya başlaması geciktirilebilir.
 • Diyabet tüm kronik hastalık ölümleri içinde %3.5 pay sahibi.
 • Kronik hastalıklar açısından davranışsal risk faktörleri temelinde ilişkili 4 temel unsur:

1.Artmış kan şekeri düzeyi

2.Artmış kan basıncı

3.Artmış kilo-obezite

4.Artmış kan yağları

Türkiye’de Kronik hastalıklar ve Risk faktörleri çalışması, Sağlık Bakanlığı, 2014

*15 yaş üzeri nüfusta DM prevalansı Erkekler: % 10.8 ve Kadınlarda: %11.4

 • Diabeti olup farkında olmayanlar: %26 (E ↑)
 • Diabeti kontrol altında olmayanlar: %40 (K↑)
 • Hiçbir tedavi almayanlar: %31(E↑)

Diyabetli bir kişinin sağlığını ve yaşamını tehdit eden en önemli faktör; kardiyovasküler hastalıklar (KVH)’dır. Diyabetiklerde KVH riski 2 kat fazladır. Mortalitenin % 35 – 66’sı KVH’a bağlıdır. Diyabetiklerde KAH’na bağlı ölüm 2 – 4 kat fazladır.

PATOGENEZ

KVH komplikasyonlarının patogenezi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Öglisemik düzeylerin sağlanması komplikasyonların gelişimini geciktirebilir ya da engelleyebilir, ancak genelde komplikasyonlar multifaktöriyeldir. Mikrovasküler doku hasarının hiperglisemi sonucu geliştiği, ancak diğer faktörlerle hızlandığı düşünülmektedir. Epidemiyolojik çalışmalarda makrovasküler komplikasyonların insülin direnci ve hiperinsülinemi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. İnsülin direnci ile vasküler mortalite arasında ilişki bildirilmiştir.

Patogenezde Öne Sürülen Teoriler

 • AGE hipotezi
 • Aldoz redüktaz hipotezi
 • Oksidatif stres hipotezi
 • Redüktif stres (psödohipoksi) hipotezi
 • Gerçek hipoksi hipotezi
 • Karbonil stres hipotezi
 • Değişmiş lipoprotein metabolizması ile ilişkili hipotez
 • Artmış protein kinaz C aktivitesi ile ilişkili hipotez
 • Değişmiş GF aktivitesi ile ilişkili hipotez
 • Değişmiş sitokin aktivitesi ile ilişkili hipotez

Glikozilasyon: Oligosakkarid zincirler enzim katalizli stereospesifik bir tepkime aracılığı ile proteinlere glikozidik bağ ile bağlanırlar.

Glikasyon: Karbohidratlar nonenzimatik olarak proteinlerin serbest amino grupları ile Schiff bazı oluştururlar ve bunlardan Amadori düzenlenimi ile stabil erken glikasyon ürünleri oluşur.

Protein Glikasyonu (glukoz ile proteinin posttranslasyonal modifikasyonu)

Hiperglisemide, insülinden bağımsız dokularda intrasellüler glukoz artar ve proteinlere non-enzimatik olarak bağlanır. Yarı ömrü kısa (Alb, Hb) & uzun (kollagen, elastin, myelin) olan tüm proteinler non-enzimatik glikasyona uğrayabilirler. Diyabetiklerde yarı ömrü uzun olan proteinler, daha fazla glikasyona uğrar.

Protein Glikasyonu; Hipergliseminin şiddetine ve süresine, Proteinlerin yarı ömrüne, Dokuların glukoza olan geçirgenliğine, Proteinlerdeki serbest amino gruplarının sayısına bağlıdır. En iyi bilinen glike proteinler Amadori ürünlerinden olan

 • Glikehemoglobin
 • Fruktozamin’dir
İnsülin Enjeksiyonu

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>