Sağlık Köşesi

Testisin Yangısal Hastalıkları

gonore

Testisin Yangısal Hastalıkları

YANGISAL HASTALIKLAR

Yangısal hastalıklar epididimde testistekinden daha sıktır. Üç önemli spesifik yangısal enfeksiyondan gonore ve tüberküloz epididimde, sifiliz ise testiste daha sıktır.

Nonspesifik epididimit ve orşit

Epididimit ve ardından gelişen orşit genellikle üriner sistem enfeksiyonlarından (sistit, üretrit ve genitoprostatit) kaynaklanır. Epididimitin nedeni hastanın yaşına göre değişir. Çocuklukta nadir olmasına karşın çoğunlukla doğumsal genitoüriner anomali ile birliktedir ve enfeksiyon, gram-negatif basillerle oluşur. Seksüel olarak aktif 35 yaşın altındaki erkeklerde seksüel yolla geçen chlamydia trachomatis ve Neisseria gonorrhea sıklıkla sorumludur. Otuzbeş yaşın üzerindeki erkeklerde ise daha çok üriner sistemin patojenleri olan Escherichia coli ve pseudomonas sorumludur.

Morfolojik bulgular; nonspesifik akut inflamasyon; konjesyon, ödem ve nötrofil, makrofaj ve lenfositlerden oluşan infiltrasyon bulunur. Ardından fibröz skar dokusu gelişir ve steriliteye neden olur.

Granulomatöz (otoimmun) orşit

Orta yaşlı erkeklerde tek yanlı testis büyümesinin ender bir nedenidir. Testis hızla büyür, ağrılıdır ve ateş olabilir. Bazan sinsice büyüyen, ağrısız kitle oluşabilir ve bu durum klinik olarak testis tümörleriyle karıştırılabilir. Granülamatoz reaksiyon diffüzdür ve seminifer tübüllerde sınırlıdır (tüberkülozdan farkı).

Otoimmun bir hastalık gibi düşünülmesine karşın lezyonların nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Spesifik yangısal hastalıklar

Gonore; Neisseria gonorrhea’nın neden olduğu aşağı genitoüriner sistemin seksüel yolla bulaşan bir enfeksiyonudur. Enfeksiyon posterior uretradan prostata, vezikülo seminalislere ve oradan da epididime yayılır. Orşit daha enderdir, tedavi olmayan olgularda gelişir.

Kabakulak orşiti; Kabakulak enfeksiyonu, erişkin erkeklerin yaklaşık %20-30’unda orşite neden olur. Bu durum enfeksiyonun sık görüldüğü çocuklarda ise enderdir. Genelde parotis şişliğinden bir hafta sonra ortaya çıkar, nadiren bu durum gözlenmeden de testis tutulur. Akut interstisyel orşit şeklinde tutulum olur.

Tüberküloz; Tüberküloz hemen daima epididimden başlar ve oradan da testise yayılır. Epididim tüberkülozu, çoğunlukla genitoüriner sistemin tüberkülozu ile birliktedir. Kazeifikasyon nekrozlu granülamatöz yangı gözlenir.

Sifiliz; Testis ve epididim hem doğumsal hem de kazanılmış sifilizde tutulur. Tüberkülozun tersine enfeksiyon önce testisten başlar. Çoğu olguda orşite epididimit eşlik etmez.

Morfolojik olarak lezyon, diffüz interstisyel bir yangı (lenfosit ve plazma hücreleri) veya tek ya da çok sayıda gomlarla karakterlidir. Gerek diffüz interstisyel yangıyı gerekse gommöz yapıları skar dokusu izler. Bu durum tubuler atrofiye, bazan de steriliteye yol açar.

orşit

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>