Terkos Gölü Hakkında Bilgi

D18S6F20 Terkos Gölü Hakkında Bilgi

İstanbul?un su ihtiyacını karşılayan göllerden. Marmara
Bölgesinin Trakya kesiminde İstanbul?un 50 km kuzeybatısında,
Karaburun?un gerisinde bulunmaktadır. Göle, Durusu Gölü de
denilmektedir. Kenarları girintili çıkıntılı olan gölün yüzölçümü 25
km2, en derin yeri on bir metredir. Su toplama alanı 619 km2dir. Deniz
seviyesinden 2.75 m yüksek olmasına rağmen bugün Karadeniz?e akıntısı
yoktur. Eskiden Boğazdere adı verilen bir akıntıyla suları denize
boşalıyordu. Bu akıntıyı sağlayan yerin gölle birleştiği yere küçük bir
set yapılınca suları denize gitmediğinden su seviyesinde bir yükselme
oldu. Göl görünüş îtibârıyle eskiden buranın bir koy olup, zamanla
denizin istilâsına uğramış dere ağızları olduğu intibasını vermektedir.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>