Temel Tıbbi Kelimelerin Anlamları

23sy8w8 Temel Tıbbi Kelimelerin Anlamları

Visceralis: İç organlarla ilgili

Abdominalis: karına ait, karın içinde

Thorax: Göğüs

Thoracalis: göğüs kafesine ait, göğüs kafesi içinde

Dorsalis: sırta ait, sırta yönelik

Ventralis: karın içinde bulunan

Caudalis: Bir organın alt ucunda bulunan

Cranialis: başa ait, başa yönelik

Axialis: Eksenle ilgili

Frontalis: Alına ait

Occipitalis: Enseye ait

Temporalis: Şakağa ait

Parietalis: yanda, duvara yaslı

Longitudinalis: Uzunlamasına seyreden

Transversus: yatay seyreden

Transversalis: yatay düzlemde bulunan

Sagittalis: önden arkaya ok yönünde seyreden

Centralis: merkezde bulunan

Superficialis: yüzeyel

Profundus: Derin

İnternus: İçindeki

Externus: Dıştaki

Dexter: Sağdaki

Sinister: Soldaki

İnferior: Alttaki

Superior: Üstteki

Anterior: Öndeki

Medianus: tam ortada

Medialis: ortadaki

Lateralis: yandaki

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>