resim Ebu Musa el- eş’ari (r.a)’dan rivayet olunduğuna göre Rasulüllah (sav) şöyle buyurmuştur: Her kim keder ve hüzün isabet eder de: ” Ey Allah’ım! Ben senin kulunum. Senin Kalinin ve cariyenin çocuğuyum alnım senin elindedir, hükmün bende geçerlidir, takdirin bende adaletin ta kendisidir. Kendisiyle Zatı’na isim verdiğin veya kitabında indirdiğin veya mahlukatından (yarattıklarından) birine öğrettiğin veya