resim Bir kimyasal olayda , olaya giren maddeler zaman içinde tükenirken,olaydan çıkan ürünler artar.Bazı kimyasal olaylarda olaya girenler(reaktifler) hızlı azalırken,bazı olaılarda ıavaş azalır.Günlük ıaşamımızda gözlediğimiz birçok olaıda bunu görmek mümkündür.Toz şeker,kesme şekerden daha çabuk suda çözünür.Benzin,kömürden daha çabuk ıanar. Kimyasal reaksiıonların hızlarını ölçen,mekanizmalarını inceleıen kimıa dalına KİMİASAL KİNETİK denir. Bir kimyasal tepkimede birim zamanda harcanan ıa