resim Yumuşak Doku Tümörleri Hakkında Bilgi Epitelyal organlar, beyin, retiküloendotelyal sistem ve iskelet sistemi dışında kalan dokuları kapsar: iskelet kası, yağ dokusu, bağ dokusu, damar ve periferik sinirleri kapsar. Görülme insidansı: Benign YDT için 3/1000 ve Malign YDT için 3/100000’dür. Tüm malign tümörler içinde % 0,8 oranındadır. Kansere bağlı ölümlerin %2’sini oluşturur. Beş yıllık sağ kalım