yapılacak işlemler

Pıhtılaşma Zamanı Hesaplama (Saat camı yöntemi)

resim Pıhtılaşma Zamanı Hesaplama (Saat camı yöntemi) Öğrenme hedefi: Öğrenci, bir deneğin parmak ucunu deldikten sonra saat camına aldığı kan örneğinde fibrin oluşumunu gözlemleyerek pıhtılaşma zamanını saptamalı ve sonucu yorumlayabilmelidir. Gerekli Malzemeler: * Alkol, pamuk, lanset * Kronometre veya saat * Saat camı, toplu iğne Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra

Kanama Zamanı Hesaplama (Duke yöntemi)

resim Kanama Zamanı Hesaplama (Duke yöntemi) Öğrenme hedefi: Öğrenci, bir deneğin parmak ucunu deldikten sonra kanamanın durduğu anı bir kronometre veya saat yardımıyla ölçüp yorumlayabilmelidir. Gerekli malzemeler: * Alkol, pamuk, lanset * Kronometre veya saat * Kurutma kağıdı Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra lanset ile delinir. Bu sırada kronometreye basılır.

Eritrosit (Kırmızı Kan Hücresi) Sayımı

resim Eritrosit (Kırmızı Kan Hücresi) Sayımı Öğrenme hedefi: Öğrenci, deneğin parmak ucundan eritrosit pipeti ile aldığı kanda hemositometrik yöntemle eritrosit sayımı yapabilmeli ve sonucu yorumlayabilmeli. Gerekli malzemeler: * Thoma hemositometresi * Eritrosit pipeti * Steril lanset * Alkol, pamuk, filtre kağıdı * Sulandırma çözeltisi (Hayem çözeltisi) Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan

Lökosit Sayımı Nasıl Yapılır?

resim Lökosit Sayımı Nasıl Yapılır? Öğrenme hedefi: Öğrenci, deneğin parmak ucundan lökosit pipeti ile aldığı kanda hemositometrik yöntemle lökosit sayımı yapabilmeli ve sonucu yorumlayabilmeli. Gerekli malzemeler: * Thoma hemositometresi * Lökosit pipeti * Steril lanset * Alkol, pamuk * Sulandırma çözeltisi (Turk çözeltisi) Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra lanset ile

Kan Grubu Tayini Deneyi

resim Kan Grubu Tayini Deneyi Öğrenme hedefi:  Öğrenci, deneğin parmak ucundan aldığı kanda kan grubu tayini için hazırlanmış test serumlarını kullanarak kan grubunu tayin edebilmelidir. Gerekli malzeme: * Alkol, pamuk, lanset * Lam * Anti-A, Anti- B, Anti- D test serumları Yapılacak işlemler: 1- Bir lamın ayrı ayrı bölgelerine test serumlarından birer damla konur. 2- Parmak

Eritrositlerde Ozmotik Direncin Ölçümü

resim Eritrositlerde Ozmotik Direncin Ölçümü Öğrenme hedefi: Öğrenci, eritrositlerin ozmotik direncini ölçen deneyi izlemeli ve sonuçlarını tartışabilmelidir. Gerekli malzemeler: * 10 ml’ lik tüpler * 10 ml’ lik pipetler * Pıhtılaşması önlenmiş kan örneği * % 1’ lik NaCl çözeltisi * Saf su Yapılacak işlemler: 1- Bir tüp stativine 9 adet 10 ml’ lik tüp yerleştirilir.

Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır?

resim Hemoliz Deneyi Nasıl Yapılır? Öğrenme hedefi: Öğrenci eritrositlerin farklı ajanlarla hemolize uğrayabildiğini gösteren deneyi izlemeli ve sonuçlarını tartışabilmelidir. Gerekli malzemeler: * Deney tüpleri * İzotonik üre çözeltisi * Eter * Saf su * İzotonik NaCl çözeltisi * Pıhtılaşması önlenmiş kan örneği Yapılacak işlemler: 1- 4 adet deney tübüne sırasıyla 5’ er ml saf su, izotonik

Sedimentasyon Hızının Ölçümü Deneyi

resim Sedimentasyon Hızının Ölçümü Deneyi Gerekli malzemeler: * Westergreen pipeti ve sehpası * 2 ml enjektör ve iğnesi * Alkol, pamuk * Steril % 3.8’ lik sodyum sitrat çözeltisi Yapılacak işlemler: 1- 2 ml’ lik enjektöre 0.4 ml % 3.8’ lik sodyum sitrat çözeltisi çekilir. 2- Deneğin kol venasından 2 ml’ yi tamamlayacak şekilde kan çekilir.

Adım Adım Hematokrit Tayini Deneyi

resim Adım Adım Hematokrit Tayini Deneyi Gerekli malzemeler: * Hematokrit pipeti * Alkol, pamuk, lanset * Hematokrit santrifüjü * Hematokrit ölçeri * Pipetin ucunu kapatmak için ateş Yapılacak işlemler: 1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra lanset ile delinir. Parmak sıvazlanarak bol kan çıkması sağlanır. 2- İç yüzü heparinlenmiş hematokrit pipetinin uç kısmı çıkan
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>