veteriner

 • Veterinerlik Anatomi Dersi Kalp Konu Anlatımı

  Cor (kalp), dolaşım sisteminin merkezidir. İçi boş kassel bir orgnandır. Kalp göğüs boşluğunda, mediastinumun iki yaprağı arasında yer alır. Pericardium denilen bir torbanın içinde bulunur. Göğüs boşluğunun biraz solunda görülür. Genel olarak equidede yüreğin 2/5 i orta çizginin sağında, 3/5…

 • En Gerekli Veterinerlik Terimleri 1

    ABDOMEN:Karın,batın. ABORTUS:Çocuk düşürme,düşük. ABSANS:Kısa süreli şuur kaybı. ABSE:Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sınırlı içerisi cerahat ile dolu oluşum. ABSORBSİYON:Emilme, örn.sindirim, gıdaların barsaklarda absorbsiyonudur denilebilir. ADRENALİN:Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil…

 • Veterinerlik Equide ve Carnivorlarda Sindirim Sistemi Konu Anlatımı

  EQUİDE VE CARNİVORLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ Sindirim sistemi ağızla başlar ve anüsle sona erer. Vücut gelişmek büyümek hatta hayatta kalabilmek için bu maddelere ihtiyacı vardır. Bu maddelere besin maddesi denir. İşte sindirim sistemi besin maddelerini alınmasını, parçalanmasını, sindirilmesini bir takım değişiklilere…

 • Veterinerlerin Fizyoloji Dersi Hemoliz Olayı Konu Anlatımı

  HEMOLİZ Eritrosit zarlarının yırtılması sonucunda, Hb molekülünün hücre dışına çıkmasıdır. Nedenlerine bağlı olarak iki tip hemoliz tanımlanmaktadır.Ozmotik hemoliz ve hemositoliz Ozmotik hemoliz: Eritrosit hücreleri kendi içlerindeki sıvıdan daha hipotonik bir sıvı ortamı içine bırakılacak olurlarsa, bir müddet sonra şiştikleri ve…

 • Veterinerlik Fizyoloji Dersi Sinir Fizyolojisi Ders Notları

    SİNİR FİZYOLOJİSİ Sinir sisteminin en önemli fonksiyonel ünitesi nöron: Nöronların şekilleri, yerleşik oldukları yerlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Yaklaşık olarak tüm nöronlar membranlarında informasyonu alan bir bölgeye sahiptirler. İnformasyon alan kısım dentritlerdir. Hücre gövdesi, hücrelerin metabolik aktiviteleri için organeller…

 • Köpeklerde Pneumonia (Zatürre) Hastalığı Hakkında Bilgi

  Pneumonia (Zatürre) Hastalık sebebi nedir ? Bir enfeksiyon veya tahriş sonucu akciğerde oluşan yangı veya iltihaplanmadır. Enfeksiyondan kasıt bakteri (Bordetella bronchiseptica, Proteus, Escherichia coli), virüs (Canine distemper, Parainfluanza), veya mantar(blastomycosis, histoplasmosis) olabilir. Hastalığın belirtileri nelerdir ? En belirgin ve özel…

 • Veteriner Hekimlik Anatomi Dersi Kalp Konu Anlatımı

      Cor (kalp), dolaşım sisteminin merkezidir. İçi boş kassel bir orgnandır. Kalp göğüs boşluğunda, mediastinumun iki yaprağı arasında yer alır. Pericardium denilen bir torbanın içinde bulunur. Göğüs boşluğunun biraz solunda görülür. Genel olarak equidede yüreğin 2/5 i orta çizginin…

 • Veterinerlik Embriyoloji Dersi Kanatlı Canlılarda Zigottan Sonraki Gelişim

    KANATLILARDA ZİGOTTAN SONRAKİ GELİŞMELER -Kanatlı yumurtası Polylechitaldir ve partial discoideal bölünür. -Nükleus ? Yumurta Sarısı -Vitellus membranı -Zona Radiata (Olgun Yumurtada yok) -Membrana granulosa -Olgun yumurta hücresi Theca ?dır. -Nükleus; yumurta sarısının oluşması sırasında latebrada iken sonradan isthmustan kayarak…

 • Veteriner Hekimleri ve Anestezi Teknikerleri Hakkında Bilgi

    Veteriner Hekimleri Ve Anestezi Teknikerleri  TANIM Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan sağlık meslek elemanıdır. GÖREVLER – Ameliyatlarda anestezi işlerinde doktorlara yardımcı olur, – Ameliyatlarda…

 • Türkiyede Veteriner Hekimliğin Tarihçesi

    Türkiye’de Veteriner Hekimliği ve Öğretiminin Tarihçesi  ?Türkiye’de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine 1842 yılında Godlewsky isimli prusyalı bir askeri veteriner tarafından İstanbul’da 12 öğrenci ile başlamıştır. ?Öğretim süresi 3 yıldı. ?Dersler 1849’da Maçka’daki Harp Okulu’nda, 1853’te Taşkışla’da, 1873’te Galatasaray’daki Askeri…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>