ven nedir

Periferik Dolaşım Hakkında Detaylı Bilgi

resim Periferik Dolaşım Hakkında Detaylı Bilgi Sistemik ve pulmoner dolaşımın ikisine birden periferik dolaşım denilmektedir. Periferik dolaşımda üç tip damar sistemi vardır. Bunlar; arterler, venler ve kapiller (kılcal) damarlardır. Bu üç damar sisteminin yapıları fonksiyonlarına özdeş olarak bazı farklılıklar gösterirler. Arterler Yüksek basınçlı damar sistemi olup, yapıları hem yüksek basınç oluşturmaya hemde yüksek basınca dayanmaya uygundur.

Ven (Toplardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Ven (Toplardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi Venler Kapasite ya da Depo damarlarıdır. Venöz sistem, kapiller yatağın sonundan, bir postkapiller venül ile başlar, bu yapısal olarak kesintisiz kapillere benzer, fakat lümeni daha geniştir. Kan hücrelerinin dokulara diyapedez denen bir mekanizmayla geçişinde tercih edilen bir yer olan postkapiller venüller, bazal lamina ve kollajen lifler ve fibroblastlardan oluşan adventisya
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>