resim Akut Tonsillofarenjit Hastalığı Hakkında Bilgi OLGU: 7 yaşında kız hasta Yakınma: Ateş, Boğaz ağrısı, baş ağrısı ve Kusma Öz ve soy geçmiş: Özellik yok Fizik Muayne: Genel durumu iyi, büyüme ve gelişme normal. Vücut sıcaklığı: 39 °C (aksiller). Farenks ve tonsiller hiperemik, tonsiller üzerinde folliküler eksüdasyon, yumuşak damak peteşi. Bilateral ön servikal bölgede 2×3 cm