tıbbi histoloji

Kalp İleti Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Kalp İleti Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi Sinir Uyartı ve İleti Demetleri Ritmik kontraksiyonları üretir ve tüm myokardiyuma yayılımını sağlar. Hücreleri: Sinoatriyal düğüm: Atrial kas hücrelerinden daha küçüktür. Daha az myofibril bulunur. İğ şekline dönüşmüştür. Kitle oluştururlar. Atriyoventriküler Düğüm: SA düğüm hücrelerine benzerler. Sitoplazma uzantıları ağ oluşturacak şekilde her yöne uzanır. Atriyoventriküler Demet (His Demeti): Distale

Lenfatik Damarların Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Lenfatik Damarların Histolojisi Hakkında Bilgi Lenfatik kapillerler doku aralıklarında ağlar yaparlar ve kan kapillerlerinin yanında ucu kapalı genişlemiş tüpler (kör tüpler) şeklinde başlarlar. Lenfatik kapillerler doku sıvısı olan lenfi toplarlar. Kas kasılmaları, sıkı bağlantıları olmayan lenfatik endotel hücrelerinin aralarını açarak, proteinler (albumin) ve büyük moleküllerin girişine, sonra da doku basıncı yoluyla iki ana dal (trunkus)

Ven (Toplardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Ven (Toplardamar) Histolojisi Hakkında Bilgi Venler Kapasite ya da Depo damarlarıdır. Venöz sistem, kapiller yatağın sonundan, bir postkapiller venül ile başlar, bu yapısal olarak kesintisiz kapillere benzer, fakat lümeni daha geniştir. Kan hücrelerinin dokulara diyapedez denen bir mekanizmayla geçişinde tercih edilen bir yer olan postkapiller venüller, bazal lamina ve kollajen lifler ve fibroblastlardan oluşan adventisya

Lenf Düğümü Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Lenf Düğümü Histolojisi Hakkında Bilgi Lenf Düğümleri lenfoid dokudan oluşmuş yuvarlak ya da böbrek biçiminde kapsüllü organlardır. Lenf damarları boyunca dizilerek tüm organizmaya dağılmışlardır. Lenf düğümleri başlıca mikroorganizmalara ve tümör hücrelerinin yayılmasına karşı organizmayı savunan ardarda dizilmiş bir seri filtre gibi fonksiyon görürler . Lenf düğümü bir kapsülle çevrelenmiştir; parankiması korteks (kabuk) ve medullaya (öz)

Kalp Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Kalp Histolojisi Hakkında Bilgi Kalp, kanı dolaşım sistemine ritmik kasılmalarla pompalayan  kas kitlesi myocardium’ dan oluşmuş bir organdır. İki atrium ve iki ventrikül olmak üzere dört boşluklu kalbin üç tabakalı bir duvar yapısı vardır. Kalbin bölmeleri : Atrium -> septum interatriale ve Ventrikül ->  septum   interventrikulare’dir. Kalbin atriumları ventrikül boşluğuna trikuspital ve mitral valvulalar

Dalak Histolojisi Hakkında Bilgi

resim Dalak Histolojisi Hakkında Bilgi Dalak, vücuttaki sekonder lenfoid organların en büyüğüdür. Dalak; korteks ve medulladan yoksundur. Bunun yerine, dalak farklı görevleri olan iki ana bileşene sahiptir: Kırmızı pulpa ve beyaz pulpa. Kırmızı pulpa dolaşımdaki kandan yaşlanmış ve hasarlanmış kırmızı kan hücreleri ve mikroorganizmaları uzaklaştıran bir kan filtresidir.  Aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin depolanma yeridir. Bakteriler