tıbbi anatomi

 • Eğitim Dünyası

  Koroner Arter Anatomisi Hakkında Bilgi

  Koroner Arter Anatomisi Hakkında Bilgi A.coronaria dextra Sağ veya arka sinus aortae’dan çıkar. Semilunar kapaklar açıldığında da deliği kapanmaz (solda da aynı). Conus arteriosus ve auricula dextra arasından sağa→sulcus interventricularis posterior’un üst ucuna döner. Dalları: R.interventricularis posterior –(PDA:posterior descending artery)…

 • Eğitim Dünyası

  Lenfoid Organların Anatomisi Hakkında Bilgi

  Lenfoid Organların Anatomisi Hakkında Bilgi Dalak (Splen, Lien): Regio hypochondriaca sinistra’da yerleşmiştir. Koyu mor renkte, yumuşak ve kolayca yırtılabilen bir yapıya sahiptir. Diaphragma ile komşu yüzüne facies diaphragmatica, organlarla komşu yüzüne facies visceralis adı verilir. Bu yüz mide, böbrek ve…

 • Eğitim Dünyası

  Kalp Hizasının Altında Kalan Venler

  Kalp Hizasının Altında Kalan Venler ALT TARAF VENLERİ, V. CAVA INFERIOR Alt ekstremitenin yüzeyel venleri: Derinin hemen altında, yüzeyel fascia’nın iki yapraği altinda bulunurlar. Vena saphena magna ve parva büyük yüzeyel venlerdir. Ayak sırtında oluşan arcus venosus dorsalis’ten başlarlar. V.…

 • Eğitim Dünyası

  Lenfatik Sistem Anatomisi Hakkında Bilgi

  Lenfatik Sistem Anatomisi Hakkında Bilgi Lenf (lympha=berrak su) çoğunlukla berrak, suya benzer bir sıvıdır, bazen sarımtırak veya hafif opak olabilir.  Vücutta lenf taşıyan damarlara lenfatikler denir. Lenfatik sistem: Birçok dokuda hücrelerarası boşluktan başlayan çok küçük lenf damarları Lenf damarları boyunca…

 • Eğitim Dünyası

  Göğüs Boşluğu Venleri Tıbbi Anatomi

  Göğüs Boşluğu Venleri Tıbbi Anatomi 1.) V. cava superior:  v. brachiocephalica dextra ve sinistra’nın birleşmesi ile oluşur, sağ atrium’a açılır. 2.) V. brachiocephalica: V. subclavia ve v. jugularis interna’nın birleşmesi ile oluşur, sol taraftaki daha uzundur. Sağ ve sol v.brachiocephalica…

 • Eğitim Dünyası

  Üst Ekstremite Derin ve Yüzeyel Venleri

  Üst Ekstremite Derin ve Yüzeyel Venleri Üst ekstremitenin yüzeyel venleri 1.) rete venosum dorsale manus: parmaklardan başlayan vv. digitales dorsales üç adet v. metacarpalis dorsalis’i, bunlar da el sırtında rete venosum dorsale manus’u oluştururlar. 2.) v. cephalica: rete venosum dorsale…

 • Eğitim Dünyası

  Üst Ekstremite Arter Anatomisi

  Üst Ekstremite Arter Anatomisi A. SUBCLAVIA: Sağ a. subclavia truncus brachiocephalicus’dan (art. sternoclavicularis hizasında) sol a. subclavia arcus aortae’dan (T4 hizasında) çıkar. A. subclavia’nın 1. bölümü m. scalenus anterior’un medial kenarına kadar uzanır. 2. bölümü m. scalenus anterior’un arkasında, 3.…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>