resim Testisin Damarsal Hastalıkları VASKÜLER BOZUKLUKLAR Torsiyon Spermatik kordonun bükülmesi testisin venöz drenajını ve arteryel beslenmesini bozar. Bununla birlikte kalın duvarlı arterler açık kalır ve böylece aşırı vasküler dolgunluk ve venöz infarktüs gelişir. İki tip bulunur. Neonatal torsiyon intrauterin veya doğumdan hemen sonra görülür, anatomik bir bozukluk yoktur. Erişkin torsiyonu adolesan dönemde görülür ani başlangıçlı testiküler