resim Vücutta Tansiyonu Düzenleyen Mekanizmalar Kan basıncının düzenlenmesi Otonom sinir sistemi (adrenal medulla ve sempatik SS’de bulunan katekolaminler) Böbrek (renin-anjiotensin-aldosteron sistemi-RAAS, antidiüretik hormon-ADH) Kalp (atrial natriüretik peptid-ANP) Kapillerler (histamin, ET-1 ve NO aracılığı ile lokal kontrol ) Antidiüretik hormon (ADH) (Vazopressin, Arjinin Vazopressin) Nörohipofiziyel bir nanopeptid (9 aa.) Sentez: Hipotalamusun supraoptik ve paraventriküler nukleusları Salınım: Nörohipofiz ADH’un