Suriye

Hedef Müslümanların Kökünü Kurutmak Mı?

resim Sevgili Düşler Kulüp okuyucularımız, uzun bir süredir Ortadoğu ve Arap coğrafyalarında hakim süren savaş,çatışma havasından bahsedeceğiz.Her seçim arefelerinde,halkın yönetimlerine güvenlerini kaybettiklerinde silaha başvuran birtakım ülkelerin İslamiyete mensup insanlara yapılan zulümlerin nedenini farklı bir açıdan değerlendireceğiz. Bölge coğrafyasında Irak’ta, Afganistan’da, Lübnan’da, Arakan’da, Suriye’de, Gazze’de yıllardan beridir yapılan bu saldırılar, acaba Müslümanlara karşı yeni bir piskolojik haçlı

Sıffin Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

resim Halife Ali ile Şam Valisi Muaviye’nin kuvvetleri arasında yapılan savaş (26 Temmuz 657). Halife Osman’ın öldürülmesinden sonra Ali halife seçildi. Ancak Şam Valisi Muaviye kendisi halife olmak istediğinden bunu kabul etmedi. Ali’yi, Osman’ın katillerini korumakla suçlayarak Suriyelileri Ali’ye karşı kışkırttı. Muaviye, Amr İbnül As ile anlaşarak Mısır’ı ele geçirdi. Bunun üzerine Ali, kuvvet toplayarak Muaviye’nin

Abbas Oğulları ve Abaza Hasan Paşa Hakkında Kısa Bilgi

resim Abbas ve Abbas Oğulları (1557 ? – 1628 Mazenderan) İran Safevi hüdümdarı.Büyük Abbas diye tanınırdı.30 yaşında hükümdar oldu.Askeri reformlar yaptı.Dağılmakta olan imparatorluğu toparladı ve kalkındırdı.Osmanlılar ile savaştı.Bağdat’ı aldı,Musul ve Diyarbakır’a kadar ilerledi.Büyük Abbas’ın devri, Kanuni Sultan Süleyman’ın devrine benzetilebilir. Endülüs Emevi Devleti’nin parçalanmasından sonra Sevilla’da kurulan küçük devletlerden biri ve bu devleti yöneten Arap hanedanı.Bu