stroke volüm nedir

Arteriyel Kan Basıncı Hakkında Bilgi

resim Arteriyel Kan Basıncı Hakkında Bilgi Kan basıncı genel anlamda kanın damar duvarına yapmış olduğu basınç olarak tanımlanmaktadır. Arteriyel damar sistemi içinde kalp siklusunun sistol döneminde en yüksek basınç; sistolik basınç, diyastol döneminde ise en düşük basınç; diyastolik basınç oluşmaktadır. Kan basıncının birimi mmHg dır ve normal değerleri sistolik için 120 mmHg, diyastolik için 80 mmHg

Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi

resim Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının düzenlenmesinde İntrensek ve Ekstrensek Faktörler Kalbin Çalışmasını Düzenleyen Etkenler: 1-  Entrensek denetim düzenekleri Heterometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişerek (uzunluk-gerim bağıntısı: Starling yasası) Homeometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişmeden (kasılma frekansı artar) 2- Ekstrensek denetim düzenekleri Sinirsel : Parasempatik (kardiyoinhibitör dizge) , vagus: Sempatik sinirler (kardiyoakseleratör