sorbitol nedir

  • Eğitim Dünyası

    Şeker Alkolleri Hakkında Bilgi

    Şeker Alkolleri Hakkında Bilgi Polyoller de denir. Monosakkaridlerin indirgenmesi ile (aldehid grubunun hidroksil gr. ile yer değiştirmesi) oluşurlar, indirgen değildirler. Gliseraldehid ve dihidroksiasetonun indirgenmesi ile oluşan gliserol, trigliserid ve fosfolipidlerin yapısında bulunur. Diğer şeker alkolleri: sorbitol, ksilitol, mannitol, galaktitol. Şeker…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>