resim   SİNİR FİZYOLOJİSİ Sinir sisteminin en önemli fonksiyonel ünitesi nöron: Nöronların şekilleri, yerleşik oldukları yerlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Yaklaşık olarak tüm nöronlar membranlarında informasyonu alan bir bölgeye sahiptirler. İnformasyon alan kısım dentritlerdir. Hücre gövdesi, hücrelerin metabolik aktiviteleri için organeller içerir. İnformasyonu hücreden uzağa taşıyan kısmına akson denir. Ayrıca aksonların sinaps öncesi bir yumru halini