resim En büyük sinek Dünyanın en büyük sineği, Güney Amerika?da yaşar. Bu sineğin kanat uçları arasındaki uzaklık 6,5 cm.?dir. En büyük kelebek Dünyanın en büyük kelebeği Pasifik Okyanusu?ndaki Solomon adalarında yaşar. Kanat uçları arası 30 cm.?dir. En küçük kelebek Dünyanın en küçük kelebeği, Güney Afrika?da yaşayan bir cins mavi kelebektir. Bu kelebeğin kanatlarının iki ucu arasındaki