şimdiki zaman

Dil Bilgisi Haber Kipleri Konu Anlatımı

resim Haber Kipleri : İş, oluş ve hareketleri bir zamana bağlayarak bildiren kipler haber kipleridir. -Di’ li (belirli , görülen) geçiş zaman : Bu kip, eylem tabanlarına -di eki getirilerek yapılır. İşin, oluşun, sözden önce greçekleştiğini ve kesin olduğunu bildirir. Kitabını al-dı-m Tatile git-tik -Miş’ li ( belirsiz) geçmiş zaman : Bu kip eylem tabanlarına -miş

Dilek ve Haber Kipli Cümleler Oluşturma

resim Haber Cümleleri ?Gençten bir adam geldi Elinde bir değnek vardı Demirciye uzattı? cümlelerinde bir bilgi bir haber verilmektedir Burada görülen, tanık olunan bir olay anlatılmaktadır Tutacaktı yükleminde tutacak gelecek zaman ifade etmekte- t (di) eki gelecek zamanın hikâyesini belirtmektedir ?Bunun usulü böyledir? Geniş zamanlı bir cümledir Bu zaman şimdiki ve gelecek zamanı da içine alan