sıcaklık

Isı Sıcaklık Konu Anlatımı

resim Isı ve Sıcaklık ISI : Bir madde moleküllerinin sahip olduğu potansiyel enerjileri ile kinetik enerjilerinin toplamıdır. Isı bir enerjidir. SICAKLIK : Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisidir. Enerji değildir. aralarındaki farklar aşağıdaki gibidir. ISI Enerjidir. Kalorimetre kabıyla ölçülür. Birimi Cal Joule’dur. SICAKLIK Enerji değildir. Termometre ile ölçülür. Birimi 0C0K veya 0F’dır. Termometre çeşitleri ve Özellikleri:

10. Sınıflar Gazlar Konu Anlatımı

resim GAZLAR ? Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. ? Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. ?Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. Bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. ? Gazların hacim ve