resim Agora Nedir? Eski Yunan kentlerinde ve Anadolu sitelerinde siyaset ve ticaret işlerinin görüşülüp konuşulduğu, çevresi revaklı alan ve çarşı yeri.Roma kentlerinde aynı işlevi forum görüyordu.Eski sitelerde buralar,toplum yaşamının merkezi durumundaydı.Agora genellikle ortaklaşa kullanılan bir çeşmenin ya da kuyunun çevresini kaplardı.Çevresinde ayrıca kamu işlerine ait binalar,kahramanların heykelleri ve tapınaklar bulunurdu.Ünlü agoralardan Atina Agorası?nın çevresi agaçlarda donatılmış