resim Sevgili düşler kulübü takipçilerimiz, güzel rüya görmek bazı zamanlarda hayra bazı zamanlarda şerre yorumlanmaktadır. Önemli İslam alimleride bu konuda hem fikirdir. Hz. Peygamberde güzel rüya görme konusunda şöyle buyurdular ki: “Rü’ya üç kısımdır: Biri Allah’tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü’ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer