Raşitizm nedir

Kemik Hastalıkları Hakkında Detaylı Bilgi

resim Kemik Hastalıkları Hakkında Detaylı Bilgi Osteomalazi ve Raşitizm Laboratuar Bulguları: Vitamin D düşüklüğü ile birlikte intestinal kalsiyum ve fosfat emilimini düşürür. Sekonder hiperparatiroidizm kemik yıkımında artışa neden olur. Sonuç olarak serum kalsiyumu ve fosfat düşer, parathormon ve ALP artarken üriner kalsiyum azalır ve üriner fosfa artar. Düşük 25(OH)D de tanısını kolaylaştırır. 1,25 (OH)2D normal olabilir

Kalsiyum Metabolizması ve Hastalıkları (Metabolik Kemik Hastalıkları)

resim Kalsiyum Metabolizması ve Hastalıkları (Metabolik Kemik Hastalıkları) Böbreklerde Ca++ Geri Emilimi: %80 proksimal tübül ve Henle kulpundan olur. Na bağımlı, PTH’den bağımsız bir olaydır. Furosemidle engellenir. %20 distal tübülden olur ve bu PTH bağımlıdır. Tiazidler ve Vit D bunu arttırırken Kalsitonin azaltır. Böbreklerde Ca++ Atılımını Arttıran fakötler: PTH, GH, Mg++ ve Kortizoldür. Gis Kalsiyum Emilimi
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>