problemler

Ailelerin Çocuklarının Gelişiminde Etkisi Hakkında Geniş Bilgi

resim AİLENİN ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİSİ PROBLEM :  Sosyolojik açıdan aile kurumunun çocuktaki şahsiyet gelişimine etkisi ve aralarında nasıl bir ilişkinin olduğu bu araştırma ile ele alınmıştır. Araştırmada ailenin çocuğun şahsiyet gelişimine etkisi olduğu kabul edilmiştir. ALT PROBLEMLER : Çocuktaki şahsiyet gelişiminde annenin etkisi var mıdır? Ana-baba arasındaki karşılıklı ilişkilerini çocuk şahsiyetine etkisi? Çocukla, anne-baba arasındaki karşılıklı

Genetik Algoritmalar

resim Genetik algoritmalar, doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu arama uzayında en iyinin hayatta kalması ilkesine göre bütünsel en iyi çözümü arar. Genetik algoritmaların temel ilkeleri ilk kez Michigan Üniversitesi’nde John Holland tarafından ortaya atılmıştır. Holland 1975 yılında yaptığı çalışmaları ?Adaptation in Natural and Artificial Systems? adlı