resim   Polis Akademisi Tarihçesi Polis Akademisi, Emniyet Teşkilatının orta ve üst kademe yöneticilerini yetiştirmek üzere, Polis Enstitüsü adı altında, bir yıllık meslek içi yüksekokul olarak 1937 yılında kurulmuştur. 1940-1941 eğitim-öğretim yılından itibaren iki yıllık yüksekokullar, 1962-1963, Eğitim-Öğretim yılından itibaren de Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nca üç yıllık genel yüksekokullar içerisine alınmıştır. Polis Enstitüsü’ndeki