resim Polinomlar (Çok Terimliler) Merhabalar sevgili öğrenciler, matematik dersi polinomlar konusu diğer ismiyle çok terimliler oldukça zor olduğu kadar öğrenildiği takdirde zevk alınacak önemli bir konudur. a0,a1,a2,a3 …, an ϵ R ve n ϵ N olmak üzere P(x) = a0+a1.x+a2.x2+a3.x3+….+an.xnbiçimindeki ifadelere x değişkenine göre düzenlenmiş reel katsayılı polinom (çok terimli) denir. Burada a0, a1, a2, a3 …, an reel sayılarına polinomun katsayıları, a0,