resim PROTEİN ÖLÇÜM ENDİKASYONLARI: Sıvı dengesi, beslenme bozuklukları Proteinler ile taşınan bileşiklerde anormal değişiklikler Ödem İmmunkompleks hastalıkları Tekrarlayan enfeksiyonlar Paraproteinemi Karaciğer hastalıkları *Faktör VII, Prealbumin, Kolinesteraz, Albumin karaciğerin sentez kapasitesini ölçmek için kullanılan proteinlerdir. Ölçüm sıklığını belirlemede t1/2 (yarılanma ömrü) çok önemlidir. Plazma Proteinlerinin Yarılanma Ömürleri: ·Prealbumin 1-2 gün ·Albumin 19-20 gün ·Alfa-1 antitripsin 4 gün ·Haptoglobin