resim DNA ve RNA’nın Yapısı Nükleotidler ve nükleik asitlerde karakteristik bazlar ve pentozlar bulunur. Gen, fonksiyonel bir biyolojik ürün için gerekli DNA segmentidir. Ribozomal RNA (rRNA) ise ribozomların yapısal bileşenidir. Mesajcı RNA (mRNA) genetik bilgiyi nükleustan sitoplazmaya ribozomlara taşır. Transfer RNA (tRNA), mRNA’daki genetik bilgiyi spesifik amino asit dizelerine transfer eder. Nükleotid= Nitrojen içeren baz +