resim Damak (Palatum) Anatomisi Hakkında Bilgi Ağız tavanına damak (palatum) denir. Sert damak (palatum durum) ve yumuşak damak (palatum mollae) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Sert damak (palatum durum): 3/4 ön kısmını maxilla processus palatinus’u, arka 1/4’ünü os palatinum‘un lamina horizontalis’i yapar. Önde canalis incisivus’un açılma deliği foramen incisivum bulunur. Damağın ortasında raphe palati denen birleşme