osmanlı devleti

Osmanlı Sarayının İçinin ve Çevresinin Resimleri

resim 600 Yıldan fazla hüküm süren ecdadımız Osmanlı İmparatorluğunun ihtişamlı sarayının size özel fotoğraflarını Düşler Kulüp olarak hazırladık. İyi Seyirler.

Hatay Şehri Hakkında Çok Detaylı Bilgi

resim Hatay Hatay ilinin nüfusu, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçlarına göre 1.256.726 kişidir. Bu nüfusun 581.341?i şehirlerde, 672.385?i köylerde (374.082 belde + 298.303 köy) yaşamaktadır. Km2?ye düşen nüfus yoğunluğu 232?dir. Nüfus artış hızı binde %0 12,19? dur. Hatay Anadolu?nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yöredeki tarihi yaşam bulguları M.Ö. 100.000?lere kadar uzanır. Elde edilen

Topkapı Sarayının Bahçesinden Orjinal Görüntüler

resim

Osmanlı Geniş Kronolojisi (1836-1924)

resim 1836 Başhoca İshak Efendi?nin ölümü 1836 İslimye Çuka Fabrikası?nın devlet tarafından işletilmeye başlanması 11 Mart 1836 Umur-ı Hariciye Nezareti?nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251) 26 Kasım 1837 Osmanlı yapımı ?Eser-i Hayr? adlı buharlı geminin denize indirilmesi 1838 Mekteb-i Adli?nin açılması; Üsküdar?da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri?nin Tersane?deki yeni binasına

Tüm Detaylarıyla Haçlı Seferleri

resim Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) Papaz Pierre L?Ermite ve şövalye Yoksul Gautier öncülüğünde İstanbul?a gelen bu topluluk, Bizans İmparatoru tarafından hemen Anadolu?ya geçirildi. Bunlar, doğunun zenginliklerine kapılıp, yağma ve tahribatlar yaparak yerli ahaliye zulmettiler. Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Kılıç Arslan, İznik önlerinde bu ilk Haçlı kuvvetlerini durdurarak, kılıçtan geçirdi. Bunların arkasından Aşağı Lorraine Dükü Gedefroi Bouillon?un