osmanlı

Hatayın Anavatana Katılmasında Arapça Radyo (El İzaatül Arabiye) Etkisi

resim EL İZAATÜL ARABİYE Fransasız manda yönetimi altında bulunan Hatay?ın Türkiye?ye katılımı için yürütülen mücadelede Arapça radyo yayınları etkili oldu. El izaatül Arabiye Türkçe karşılığı Arap Radyosu.El İzaatül Arabiye 1936-1937?de Günlük olarak yayınlanan bir ?radyo gazetesi?. Arapça günlük radyo gazetesi Atatürk döneminde, Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü tarafından yayımlandı.Arapça Radyo Fransız Manda yönetiminde olan Hatay?ın Türkiye?ye

Ceddimiz Osmanlının Muhteşem Mimarisinin Günümüzdeki Halinin Fotoğrafları

resim

Kırım Tatarlarının Türkçesi

resim Kırım Tatar Türkçesi Kırım Tatar Türkçesi veya Kırım Tatarca (Qırımtatarca), Kuzeybatı Türkçesi lehçelerindendir. Ana unsurlarını Kıpçak lehçesinden almış başka lehçelerle de etkileşimde bulunmuştur. Osmanlı Devleti ile olan sıkı ilişkileri olan Kırım Hanlarının ve ileri gelenlerinin genellikle İstanbul’da eğitim almaları Oğuz lehçesinin etkilerini getirmiştir. Gaspıralı’nın çalışmaları ile bu etkiler iyice yerleşmiştir. Rus idaresine girilmesi ile de

Tüm Detaylarıyla Niğbolu Savaşı

resim Niğbolu Savaşı (Niğbolu Zaferi) Niğbolu önünde Osmanlı ve Haçlı orduları arasında, 25 Eylül 1396 tarihinde yapılan meydan savaşı. Osmanlı Devletinin, Avrupa kıtasındaki fetihleri, başta Papa olmak üzere bütün Hıristiyan devletlerini telaşlandırıyordu. Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Sırbistan?ı fethederek, Tuna boylarına ve Macar Krallığı hudutlarına dayanmıştı. Doğu Hıristiyanlığının temsilcisi Bizans Kayserliği küçültülüp, İstanbul ve çevresi surların içine

Geniş Anlatımla Otlukbeli Savaşı

resim Otlukbeli Savaşı (Otlukbeli Zaferi) Fatih Sultan Mehmed Hanın, Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan ile, 11 Ağustos 1473?te, Otlukbeli mevkiinde yaptığı büyük meydan muharebesi. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed Hanın, 1453?te İstanbul?un fethiyle Bizans İmparatorluğunu ve 1461?de de Trabzon?u alarak Pontus Rum Devletini yıkması, Hıristiyan âlemine karşı üstünlük kurup, İslâm âleminde takdir kazanması, doğudaki Akkoyunlu Sultanı Uzun

Osmanlının Yardım Eli Hint Deniz Seferleri

resim Hint (Hind) Seferleri Osmanlıların, Hint Denizindeki Portekiz hakimiyetini kırmak için giriştikleri deniz seferleri. On beşinci asrın son yıllarında Portekizliler, Ümit Burnunu geçip Hindistan kıyılarına ulaşan deniz yolunu keşfettiler. Bu durum, Hindistan ticaretinin yolunu değiştirdi. O zamana kadar Hindistan?dan yüklenen mallar, Basra Körfezi ve Kızıldeniz yoluyla İskenderiye veya Suriye limanlarına geliyor, Venedik gemileri ile Avrupa?ya ulaşıyordu.

Osmanlı Rusya 93 Harbi

resim Son asır Türkiye tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden ve Rumî 1293 tarihine rastladığından, tarihimize ?Doksanüç Harbi? diye geçen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Çarlık Rusyası; asırlık emellerini gerçekleştirmek için, Osmanlıları Avrupa?dan atmak, İstanbul?u ele geçirerek sıcak denizlere inmek, Hıristiyanları ve özellikle Slavları korumak bahanesiyle Osmanlı Devleti?nin iç işlerine karışmaktaydı. Bu husus, harbin en önemli sebebini teşkil

Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Güreş

resim Eski Türklerde bölgelere göre, güreş uygulamasındaki küçük farklılıklar; Osmanlılarda da görülür. Ayrıca Selçuklu Türkleri ile başlayan Bizans imparatorluğu ile olan yakın ilişkiler Osmanlı imparatorluğunda daha da yoğunlaşmış ve bu nedenle güreş türlerinden biri Bizanslılardan alınmıştır ve kökeni Eski Yunan?a kadar inen ?Yağlı Güreş?tir. Osmanlı Türkleri bu güreş türünün kısa sürede benimsemişler ve Selçuklularla başlayan bu