resim Solunum Sistemi Organlarının Yapı Fonksiyon İlişkisi Solunumun amacı: Dokulara oksijen (O2) sağlamak, karbondioksidi (CO2) uzaklaştırmaktır. Bu işlevin gerçekleşebilmesi için gerekenler; 1- Havanın, atmosfer ve akciğer alveolleri arasında içe ve dışa akımı (akciğer ventilasyonu) 2- Alveoller ve kan arasında O2 ve CO2 difüzyonu 3- O2 ve CO2’ in kanda taşınması 4- Solunumun düzenlenmesi Solunum Yolları: Anatomik