resim ENDOTEL KAYNAKLI VAZOAKTİF BİLEŞİKLER; NO (nitrik oksid), ET (endotelin) Endotel, damar dokusu ile kan arasında bir engel oluşturmanın yanısıra, damar tonüsü ve kalp-damar sisteminin homeostazisinin sürdürülmesinden sorumludur. Biyokimyasal, fiziksel uyarılara yanıt olarak endotelden salınan, damar tonüsünü düzenleyen  vazoaktif bileşikler : **Vazodilatatörler : NO, prostasiklin (PGI2), bradikinin, endotel-kökenli hiperpolarize edici faktör (EDHF) **Vazokonstriktörler : Endotelin-1 (ET-1),   anjiotensin