resim Acanthamoeba spp. ve Naegleria Fowleri bu grubun üyeleridirler. Bu parazitlerin doğal kaynakları musluk suyu, toprak, termal sular, göller, havuzlar, su birikintileridir. Kaynaklardan bulaşan bu parazitler göze direkt tutunarak keratit adlı göz hastalığını yapar. Ayrıca Akciğere ve yaralanmış deri üzerinden kan yoluyla Granülamatöz  Amebik Ensefalit  hastalığına sebep olurlar. Keratit hastalığının tanı örnekleri; Beyin dokusu, Beyin omurilik