resim   Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen klinik örnekler incelemeye alındığında izlenecek işlem basamakları kısaca şöyle özetlenebilir.  Hastalık örneğinde, etken mikroorganizmanın varlığını araştırmak, enfeksiyon lehine bulguları değerlendirmek için öncelikle direkt mikroskobik inceleme, boyalı mikroskobik inceleme ve ardından kültürleri yapılır. 37 derecelik etüvlerde enkübe edilen kültür plakları üreme varlığı yönünden 24-48 saat sonra değerlendirilir. Üreme olmayan örnekler, normal