membran protein tipleri

  • Proteinlerin Bağlanma Özellikleri Hakkında Bilgi

    Her proteinin, aminoasit diziliminden kaynaklanan üç boyutlu bir şekli yani konformasyonu vardır. Konformasyon 3 boyutlu şekil demektir ve hangi proteine hangi güçlükle bağlanacağını belirler. Yani proteinin işlevini belirler. Primer yapı- sekonder yapı- tersiyer yapı+ kuarterner yapı Proteinin 3 boyutlu konformasyonu…

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>