resim Her proteinin, aminoasit diziliminden kaynaklanan üç boyutlu bir şekli yani konformasyonu vardır. Konformasyon 3 boyutlu şekil demektir ve hangi proteine hangi güçlükle bağlanacağını belirler. Yani proteinin işlevini belirler. Primer yapı- sekonder yapı- tersiyer yapı+ kuarterner yapı Proteinin 3 boyutlu konformasyonu tamamlandıktan sonra üzerinde işlevlerini yerine getirmesini sağlayan bağlanma bölgeleri oluşur; anzimin substratını, taşıyıcıların taşınan maddeyi,